| Henna Kankainen

Miten yrittäjän vanhempainpäiväraha määräytyy?

Miten yrittäjän vanhempainpäiväraha määräytyy?

Yrittäjyyden ja vanhemmuuden tasapainoilu voi olla haastavaa. Vanhempainvapaan pitämisessä yrittäjää saattaa mietityttää, miten vapaajakso vaikuttaa yrittäjän taloudelliseen tilanteeseen sekä miten se vaikuttaa yritystoimintaan. Tässä artikkelissa käsittelemme, mitä etuuksia yrittäjä voi vanhempainvapaalla saada ja miten yrittäjän vanhempainvapaa kannattaisi järjestää. 

Vanhempainpäivärahat uudistuivat perhevapaauudistuksen myötä elokuussa 2022, joten artikkelin tiedot koskevat tilannetta, jossa laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. 

Mitä etuuksia yrittäjä voi vanhempainvapaalla saada?

Yrittäjänä voit saada samoja vanhempainetuuksia kuin palkansaajanakin. Vanhempainpäiväraha on yleisnimitys raskausrahalle, erityisraskausrahalle sekä vanhempainrahalle. Ennen vuoden 2022 perhevapaauudistusta vanhempainpäivärahoja olivat äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha sekä vanhempainraha. 

Raskausraha ja erityisraskausraha

Raskaana oleva vanhempi voi jäädä raskausvapaalle 30–14 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Tältä ajalta maksetaan raskausrahaa, jota maksetaan yhteensä 40 arkipäivää (arkipäiviksi lasketaan ma–la). Raskausrahapäivät on pidettävä peräkkäin eikä niitä voi siirtää myöhemmäksi. Lapsen syntymäaika ei vaikuta raskausrahaan, paitsi jos lapsi syntyy jo ennen kuin olet jäänyt raskausvapaalle. Silloin raskausraha alkaa heti syntymää seuraavana arkipäivänä. 

Raskausvapaan aikana voi tehdä myös töitä, mutta raskausrahaa ei makseta työssäolopäiviltä. Jos työskentelet sunnuntaisin tai arkipyhinä, sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta raskausrahaan, sillä raskausrahaa ei makseta näiltä päiviltä. 

Jos joudut työssäsi alttiiksi säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille eikä raskauden ajaksi ole mahdollista järjestää muuta työtä, voit jäädä työstä pois jo heti, kun raskaus on todettu. Tällaisessa tilanteessa voit saada erityisraskausrahaa. 

Vanhempainraha

Synnyttänyt vanhempi voi jäädä vanhempainvapaalle ja saada vanhempainrahaa, kun raskausraha on päättynyt ja toinen vanhempi taas lapsen syntymästä alkaen. Vanhempainrahaa maksetaan yhteensä 320 arkipäivää. Jos vanhempainrahaan oikeutettuja vanhempia on kaksi, päivät jaetaan tasan kummankin vanhemman kesken eli molemmilla on silloin 160 päivää. Näistä päivistä vanhempi voi halutessaan luovuttaa lapsen toiselle vanhemmalle 0–63 päivää. 

Vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaata samaan aikaan enintään 18 arkipäivää. Vanhempainvapaata ei tarvitse pitää putkeen vaan sitä voi pitää joustavasti eri mittaisissa jaksoissa siihen asti, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. 

Vanhempainvapaan aikana voi tehdä myös töitä, mutta työssäolopäiviltä ei makseta vanhempainrahaa. Jos työskentelet sunnuntaisin tai arkipyhinä, sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta vanhempainrahaan, sillä vanhempainrahaa maksetaan vain arkipäiviltä (ma–la).

Vanhempainrahaa on myös mahdollista saada osittaisena, jos teet töitä osa-aikaisesti ja enintään 5 tuntia päivässä. Osittainen vanhempainrahapäivä kuluttaa 0,5 päivää vanhempainrahapäivistäsi ja osittaisen vanhempainrahan määrä on puolet täydestä vanhempainrahasta.

YEL-vakuutus vaikuttaa yrittäjän vanhempainpäivärahan määrään

Vanhempainpäiväraha lasketaan aina vuositulon perusteella. Jos sinulla on YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus, vanhempainpäiväraha määräytyy YEL-työtulosi mukaan. Tarkastelussa otetaan huomioon työtulosi 12 kuukauden ajalta ennen vanhempainvapaan alkamista edeltävää kuukautta, eli vanhempainvapaan ja tarkastelujakson väliin jää siis yksi kuukausi. 

Yrityksestäsi nostama palkka tai osingot eivät vaikuta vanhempainpäivärahasi määrään, mutta jos olet tarkastelujakson aikana ollut palkkatöissä muualla, nämä palkkatulot lasketaan mukaan vuosituloosi. Jos sinulla ei ole YEL-vakuutusta, yritystoimintasi tulot eivät vaikuta vanhempainpäivärahasi määrään. 

Vanhempainpäivärahan määrä on noin 70 % vuositulosta. Jos vuositulosi on enintään 13 712 € (2024), saat vähimmäispäivärahaa, joka on 31,99 €/arkipäivä (2024). Raskausrahaa maksetaan korotettuna ja vanhempainrahaa maksetaan korotettuna 16 ensimmäisen päivän ajan. Tutustu vanhempainpäivärahojen laskukaavoihin tarkemmin Kelan sivuilla

Täytyykö vanhempainpäivärahoja hakea?

Vanhempainpäivärahoja haetaan Kelalta ja hakemuksen lähettäminen onnistuu helpoiten verkossa Kelan sivuilla. Synnyttävä vanhempi voi hakea raskaus- ja vanhempainrahaa, kun on saanut raskaustodistuksen lääkäristä tai neuvolasta. Toinen vanhempi voi hakea vanhempainrahaa, kun lapsi on syntynyt. 

Jos aiot luovuttaa vanhempainpäivärahapäiviäsi toiselle henkilölle, voit tehdä sen vanhempainpäivärahan hakemuksella tai ilmoittamalla siitä Kelaan.

Vanhempainpäivärahoja tulee hakea viimeistään kahden kuukauden kuluessa vanhempainvapaajakson alkamisesta, mutta hakemus kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin ennen vapaan alkamista. 

Voiko yrittäjä pitää täysin vapaata?

Taloudellisen puolen lisäksi oma kysymyksensä on se, onko yritystoimintaa mahdollista laittaa tauolle vanhempainvapaan ajaksi. Vastaus tähän riippuu pitkälti yritystoiminnan luonteesta ja vaiheesta. Joissain tilanteissa se ei välttämättä ole mahdollista ilman, että yritys siitä kärsisi. Esimerkiksi juuri yrityksen alkuvaiheessa ei täyden vapaan ottaminen välttämättä ole helppoa.

Siihen miten yrittäjän kannattaa vapaat järjestää ei ole yhtä oikeaa vastausta ja siihen vaikuttavat myös omat prioriteetit. Kun siihen on mahdollisuus, kannattaa vapaita jakaa vanhempien kesken. Yksi hyvä ratkaisu voi myös olla sijaisen palkkaaminen oman vapaan ajalle. 

Yrittäjyys tuo omia haasteita vanhempainvapaan järjestämiseen, mutta on tärkeää muistaa, että vaihtoehtoja on paljon. Kuten eri etuuksien kohdalla kävimme läpi, töitä on myös mahdollista tehdä vanhempainvapaalla ja voit silti saada vanhempainetuuksia. 

Monelle yrittäjälle realistinen vaihtoehto voikin olla työmäärän vähentäminen, muttei kokonaan työnteon lopettaminen. Se onkin taas yksi yrittämisen hyvistä puolista – omaa työmäärää ja -aikoja voi joustavasti muokata tilanteen mukaan. Jokaisen perheen täytyy löytää heille parhaat järjestelyt, mutta perheenlisäyksen ei ainakaan tarvitse olla esteenä yrittäjyydelle tai toisinpäin.

Varmista, että YEL-työtulosi on oikealla tasolla

Oikealle tasolle asetettu YEL-työtulo turvaa talouden vanhempainvapaan aikana. Kannattaa siis jo hyvissä ajoin ennen perheenlisäyksen suunnittelua varmistaa, että YEL-työtulo on oikealla tasolla. 

Kauttamme vertaat ja hankit YEL-vakuutuksen helposti! Jos sinulta löytyy jo YEL-vakuutus, saat kauttamme myös siirrettyä vakuutuksesi toiseen työeläkevakuutusyhtiöön. 

Vertaa ja hanki YEL-vakuutus

Sisältö tarkistettu ja päivitetty 10.1.2024