| Outi Ylönen

TyEL-vakuutus eli työntekijän eläkevakuutus lyhyesti

TyEL-vakuutus eli työntekijän eläkevakuutus lyhyesti

Työnantajan tehtävä on ottaa työntekijöilleen TyEL eli työntekijän eläkevakuutus. Lisäksi työntekijöiden ansioiden ilmoittaminen on työnantajan vastuulla. TyEL-vakuuttaminen alkaa siitä seuraavan kuukauden alussa, kun työntekijä on täyttänyt 17 vuotta. TyEL-vakuuttaminen loppuu sen kuun lopussa, kun työntekijä täyttää 68 vuotta.

 

Mikä TyEL?

Seuraavat tiedot ovat vuoden 2020 mukaiset:

 • TyEL-maksu on 25,30 % palkasta.
 • Alle 53-vuotiaat: työntekijän eläkemaksun osuus palkasta on 7,15 %
 • Yli 53-vuotiaat: osuus palkasta on 8,65 %

Työnantajan tulee vakuuttaa myös:

 • Ulkomaille lähetetyt työntekijät
 • Työhön palkatut eläkeläiset
 • Työhön palkatut freelancerit
 • Toiselle työnantajalle vuokratut työntekijät

Työntekijä (17-53-vuotiaat) vakuutetaan silloin, kun työntekijän kuukausiansio on vähintään 60,57 € (säännöllinen palkanmaksu). TyEL-vakuutus on otettava viimeistään ennen palkkojen ilmoittamista Verohallinnon tulorekisteriin. Tulorekisteri on puolestaan sähköinen tietokanta, joka korvaa Eläkevakuutusyhtiöihin, Kelaan, Työllisyysrahastoon sekä Verohallintoon tehtävät erilliset ilmoitukset. Nyt kaikki löytyvät tulorekisterin alta. Rekisteristä löytyy yksilötasolla eläke-, palkka- ja etuustiedot.

Miten TyEL-maksu tilitetään?

Riippumatta yrityksen koosta, tulee työnantajan pidättää työntekijän osuus TyEL-maksusta palkanmaksun yhteydessä. TyEL-maksu tilitetään eläkeyhtiölle kokonaan. Työnantaja voi ilmoittaa palkkatiedot suoraan tulorekisterin verkkopalvelussa tai lomakkeella.

TyEL-palkka tarkoittaa tehdystä työstä maksettua korvausta. Usein se on sama kuin työntekijän bruttopalkka, joka on ennakonpidätyksen alaista palkkaa.

TyEL-palkkaa ovat rahapalkan lisäksi myös:

 • Ylityökorvaus
 • Lisät (kuten esim. sunnuntailisä)
 • Vuosilomapalkka ja lomaltapaluuraha
 • Lomakorvaus työsuhteen päättyessä
 • Luontoisedut
 • Sairaus- sekä tapaturma-ajan palkka

Sopimustyönantaja

Sopimustyönantajalla tarkoitetaan työnantajaa, jolla on palveluksessaan jatkuvasti henkilökuntaa (esim. vakinaisia työntekijöitä). Lisäksi sopimustyönantajaksi lasketaan sellainen työnantaja, joka maksaa säännöllisen palkan. Palkan on oltava vähintään 8676 euroa puolen vuoden aikana.

Maksun loppusummaan vaikuttavat:

 • Asiakashyvitys
 • Hoitokustannusalennus
 • Yrityksen koko: suurtyönantaja, jos palkkasumma ylittää 2,08 miljoonaa euroa (maksuluokka sekä maksuprosentti vaikuttavat).

TyEL-vakuutus haltuun!