| Outi Ylönen

TYEL-vakuutus eli työntekijän eläkevakuutus selkokielellä

TYEL-vakuutus eli työntekijän eläkevakuutus selkokielellä

Työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden eläketurvasta maksamalla lakisääteinen TyEL-maksu. TyEL-vakuutuksen ottaminen työntekijöille ja ansioiden ilmoittaminen on työnantajan vastuulla.

Kenelle minun tulee ottaa TYEL-vakuutus?

TyEL-vakuutuksen mukaan työntekijä tulee vakuuttaa, jos työ tehdään työsuhteessa (säännöllinen palkanmaksu), työntekijä on 17-68-vuotias ja työstä maksettu palkka on vähintään 59,36 euroa kuukaudessa (2019). TyEL-vakuuttaminen alkaa työntekijän 17-vuotispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta. 

Työnantajan tulee vakuuttaa myös:

  • Työsuhteeseen palkatut eläkeläiset
  • Toiselle työnantajalle vuokratut työntekijät
  • Ulkomaille lähetetyt työntekijät
  • Työsuhteeseen palkatut freelancerit

Milloin minun tulee ottaa TYEL-vakuutus työntekijöilleni?

TyEL-vakuutus pitää ottaa viimeistään ennen palkkojen ilmoittamista Verohallinnon tulorekisteriin. Maksetut palkat ilmoitetaan tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa palkkapäivästä (päivä jolloin raha on tulonsaajan käytettävissä). Jos ilmoituspäivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, tulee ilmoitus tehdä seuraavana arkipäivänä.

Mikä on tulorekisteri?

Palkkatietojen ilmoittaminen yksinkertaistuu vuoden 2019 alusta, kun tietoja ei enää jatkossa tarvitse ilmoittaa erikseen monelle eri taholle. Tulorekisteri korvaa Eläkevakuutusyhtiöihin, Verohallintoon, Kelaan ja Työllisyysrahastoon erikseen tehdyt palkkailmoitukset. Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka sisältää kaikki palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla.

Miten TYEL-maksu tilitetään eläkeyhtiöön?

Työnantajana pidätät työntekijän osuuden eläkemaksusta palkanmaksun yhteydessä ja maksat eläkeyhtiölle koko työeläkemaksun. Vuodesta 2019 alkaen kaikki palkat ilmoitetaan tulorekisteriin yrityksen koosta ja työntekijöiden määrästä riippumatta. Palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin suoraan palkanlaskentajärjestelmästä, tulorekisterin verkkopalvelussa tai lomakkeella. Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Eläkevakuutusyhtiöt saavat tulorekisteristä kaikki tarvitsemansa tiedot TyEL-vakuutusmaksuja ja eläkkeen laskentaa varten. Saat eläkevakuutusyhtiöstä laskun työeläkemaksuista, jonka perusteena on tulorekisteriin ilmoitetut ansiotiedot.

 Miten TYEL-vakuutuksen maksu määräytyy?

TyEL-vakuutuksen maksu määräytyy kaikissa eläkevakuutusyhtiöissä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti. Sopimustyönantajan TyEL-perusmaksu on 25,20 % palkkasummasta (2019). TyEL-perusmaksu pitää sisällään työntekijän osuuden, joka on riippuen henkilön iästä 6,75%-8,25%. 

Sopimustyönantajalla tarkoitetaan työnantajaa, jolla on jatkuvasti palveluksessaan henkilökuntaa, säännöllinen palkanmaksu ja puolen vuoden ajalta maksetut palkat nousevat yli vuosittain tarkistettavaan rajamäärään (8 502 euroa 2019). 

Maksun tarkkaan loppusummaan vaikuttavat mm.

  • Mahdollinen asiakashyvitys.
  • Yrityksen koko, jonka ratkaisee toteutunut palkkasumma. Jos palkkasumma ylittää 2,08 miljoonaa euroa, olet suurtyönantaja. Suurtyönantajien maksun määrään vaikuttaa maksuprosentin lisäksi maksuluokka.

Tyel-laskuri >>