| Outi Ylönen

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus lyhyesti

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus lyhyesti

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus tarkoittaa vakuutusta, jonka yrittäjä ottaa itselleen turvatakseen eläkkeensä sekä sosiaaliturvansa. YEL-vakuutus otetaan silloin, kun yrittäjä asuu sekä toimii Suomessa. YEL-vakuutus turvaa yrittäjän toimeentulon, kun yrittäjä saa perheenlisäystä, jää työttömäksi tai sairastuu tai jää eläkkeelle.

Milloin YEL-vakuutusta tarvitaan?

Toiminimi:

  • Yrittäjä on 18-67-vuotias
  • Yrittäjä työskentelee omassa yrityksessään
  • Yritys on ollut toiminnassa vähintään 4 kuukautta
  • Työtulon (työpanoksen arvo) on minimissään 7 958,99 € vuodessa (2020)

Osakeyhtiö:

  • Yrittäjä työskentelee johtavassa asemassa
  • Yrittäjä omistaa yli 30 % pääomasta tai osakkeiden tuottamista äänimääristä tai
  • yli 50 % osakepääomasta tai äänimääristä on yrittäjän sekä tämän perheenjäsenten hallussa

YEL-vakuutus kannattaa ottaa viimeistään puolen vuoden sisällä yritystoiminnan aloittamisesta. Kuitenkin jos yrittäjä unohtaa ottaa vakuutuksen, Eläketurvakeskus hoitaa sen yrittäjän puolesta. Tällöin yrittäjä joutuu maksamaan suuremman laskun vakuutuksen tekemisestä.

Jos olet epävarma siitä, miten eläkelaki toimii kohdallasi, voit tutkia asiaa lisää täältä!

Jos kuitenkin YEL on muuten tuttu juttu, voit katsoa esimerkin artikkelin loppupuolelta!

Yrittäjän työtulo ja sen laskeminen

Työtulolla viitataan työpanoksen arvoon, jonka yrittäjä itse määrittää ja eläkeyhtiö vahvistaa. Työtulon tulee vastata sellaista palkkaa, jonka työsuhteessa oleva, yhtä pätevä henkilö kuin yrittäjä, saisi samasta työstä.

Työtulolla on kuitenkin ylä- ja alaraja, jotka muuttuvat vuosittain. Yrittäjän eläke kertyy vuosittaisen työtulon mukaan. Lisäksi vakuutusmaksun määräävä prosenttiosuus muuttuu yrittäjän iän myötä.

  • YEL-vakuutuksen alaraja vuonna 2020 on 7 958,99 €
  • Työtulon alaraja, milloin yrittäjä voi kuulua työttömyysturvan piiriin on 13 076 € (2020)
  • Yläraja on 180 750 € (2020)

YEL-työtulo tarkoittaa sitä työpanoksen arvoa, jonka yrittäjä itse määrittää yritykselleen. Mitä yrittäjä maksaisi vastaavasta työstä tai palvelusta työntekijälle, joka tekee saman työn? Työtulon voi ajatella myös tätä kautta. Työtuloa ei lasketa yrityksen kannattavuuden perusteella.

Mistä tekijöistä työeläke koostuu?

Alle 53-vuotiailla työeläkettä kertyy 1,5 % työtulosta, kun puolestaan yli 53-vuotiailla sitä kertyy 1,7 %. Seuraavat esimerkit ovat vuoden 2020 mukaiset.

Eläkevakuutuksen määrän muodostuminen

Vakuutusmaksut ovat puolestaan näin:

Eläkevakuutuksen prosenttikaavio

Uusi yrittäjä saa alennusta YEL-maksuistaan! Uuden yrittäjän YEL-alennus on 22 % 48 kuukauden eli 4 vuoden ajan. Jos yrittäjä on yli 53-vuotias, alennus on 18,789 % YEL-maksuista.

Esimerkki:

Minna Maalari on 32-vuotias uusi yrittäjä. Hän on laskenut, että hänen työtulonsa vuodessa olisi 10 000 euroa.

10 000 euroa (työtulo) x 1,5 % (työeläkkeen kertymisprosentti) / 12 kk

Uutena yrittäjänä Minna saa alennusta YEL-maksuistaan 22 % neljän vuoden ajan. Jos hän ei olisi uusi yrittäjä, hän maksaisi puolestaan 24,10 %.

Jos sinulla on työntekijöitä tai harkitset rekrytointia, kurkkaa TyEL-vakuutuksesta kertova artikkelimme!

Pääset vertailemaan palveluntarjoajia täältä:

Syötä esitiedot