| Henna Kankainen

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus – Tietopaketti yrittäjälle

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus – Tietopaketti yrittäjälle

Yrittäjä, onko YEL-vakuutus sinulle tuttu? Tähän artikkeliin kokosimme tärkeimmät asiat yrittäjän eläkevakuutuksesta. 

Mikä on YEL-vakuutus?

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus, jonka yrittäjä ottaa itselleen turvatakseen eläkkeensä sekä sosiaaliturvansa. YEL-vakuutus kartuttaa eläkettä, mutta se myös turvaa yrittäjän toimeentulon, kun yrittäjä saa perheenlisäystä, jää työttömäksi tai sairastuu. 

Milloin YEL-vakuutus on pakollinen? 

Yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen yrittäjille ja kevytyrittäjille, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Olet 18–67-vuotias
 • Asut Suomessa
 • Työskentelet omassa yrityksessäsi
 • Toimit yrittäjänä vähintään 4 kuukautta
 • Työtulo (työpanoksen arvo) on vähintään 9 010,28 euroa vuodessa (vuonna 2024)

YEL-vakuutus on henkilökohtainen, eli ei siis yrityskohtainen. YEL-vakuutus tulee ottaa puolen vuoden sisällä yritystoiminnan aloittamisesta. Vakuutus kannattaa kuitenkin ottaa heti yritystoiminnan alkaessa, jotta et joudu maksamaan useamman kuukauden maksuja kerralla. 

YEL-työtulo ja sen laskeminen

YEL-maksun määrä sekä eläke- ja sosiaaliturvan taso määräytyvät YEL-työtulon perusteella. Työtulolla tarkoitetaan yrittäjän työpanoksen rahallista arvoa. Hyvä lähtökohta arvioida työtuloa on miettiä, miten paljon samasta työstä pitäisi maksaa vuositasolla jollekin toiselle, jos palkkaisit ulkopuolisen tekemään työsi. 

Tammikuussa 2023 voimaan tullut YEL-uudistus vaikutti työtulon määrittelyyn. YEL-työtulon arvioinnissa otetaan jatkossa huomioon myös muut työpanoksen arvoon liittyvät tiedot, ja työtulo määritellään eläkevakuutusyhtiön tekemän kokonaisarvion perusteella. Vaikuttavia tekijöitä työpanoksen lisäksi ovat myös alan mediaanipalkka, yrittäjätoiminnan laajuus ja yrittäjän ammattitaito. Jatkossa eläkevakuutusyhtiöillä on myös velvollisuus tarkistaa kolmen vuoden välein, että yrittäjän työtulo on oikealla tasolla.

Lue lisää YEL-uudistuksesta täältä.

Työtulolla on ylä- ja alaraja, jotka muuttuvat vuosittain. 

 • YEL-työtulon alaraja on 9 010,28 (2024)
 • Yläraja on 204 625  € (2024)
 • Työtulon alaraja, jolloin yrittäjä voi kuulua työttömyysturvan piiriin on 14 803 € (2024)

YEL-maksun määrä

Vakuutusmaksu on tietty prosentti YEL-työtulostasi. Maksuprosentti määräytyy iän mukaan:

 • 18–52-vuotiailla ja vähintään 63-vuotiailla maksuprosentti on 24,10 % (2024)
 • 53–62-vuotiailla maksuprosentti on 25,60 % (2024)

YEL-vakuutus_maksuprosentin_määrä

Uusi yrittäjä saa YEL-maksuista alennusta 22 % ensimmäisen 48 kuukauden ajan eli 4 vuotta. Vaikka yritystoiminta keskeytyisi siinä välissä, voit käyttää jäljelle jääneet alennuskuukaudet, kun aloitat yrittäjänä uudelleen.

YEL-maksut ovat verovähennyskelpoisia. Voit vähentää ne joko omassa tai puolison henkilökohtaisessa verotuksessa tai yrityksesi verotuksessa, jos yritys on maksanut YEL-maksut.

Yrittäjän sosiaaliturvan taso määräytyy YEL-työtulon mukaan

YEL-työtulo on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Työtulon perusteella lasketaan monien sosiaaliturvaetuuksien, kuten sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan sekä työttömyyskorvauksen määrä.

Vanhempainpäivärahat

Yrittäjänä olet oikeutettu samoihin etuuksiin vanhempainvapaan aikana kuin työssäkäyvätkin. Vanhempainpäivärahan määrä perustuu sen alkamista edeltävän kuukauden edeltävään 12 kalenterikuukauden jaksoon, eli vuosituloon. Yrittäjän kohdalla tämä tarkoittaa, että vanhempainpäivärahan perusteena käytetään tuolta ajalta YEL-työtuloa, ei yrityksestä nostettua palkkasummaa. Jos harjoitat yritystoimintaa sivutoimisesti, vuositulojen arvioon huomioidaan myös muualta saadut palkkatulosi.

Lue lisää yrittäjän vanhempainpäivärahoista täältä.

Sairauspäiväraha

Myös yrittäjillä on lakisääteinen oikeus sairauslomaan. Yrittäjän sairauspäiväraha määräytyy vuositulon mukaan. Vuositulo lasketaan etuoikeuden alkamisesta edellisen kuukauden edeltävältä 12 kalenterikuukaudelta. Yrittäjän kohdalla vuositulon laskennan pohjana käytetään YEL-työtuloa. Jos olet yrittäjätoimintasi ohella myös palkkatyössä, huomioidaan vuositulossa YEL-työtulon lisäksi myös palkkatulosi. 

Yrittäjän sairauspäivärahasta voit lukea lisää täältä.

Työttömyyskorvaus

Jos jäät yrittäjänä työttömäksi, voit saada työttömyyskorvausta, kun työssäoloehto täyttyy. Työssäoloehto täyttyy, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • YEL-työtulosi on vähintään 14 803 € vuodessa (2024).
 • Olet toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta työttömyyttä edeltäneiden 48 kuukauden aikana.

Työttömyyskorvaus voi olla joko Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai  Yrittäjäkassan maksamaa ansiopäivärahaa. Peruspäivärahan määrä on 37,21 € päivässä (2024) riippumatta YEL-työtulon määrästä. Ansiopäivärahan määrä on korkeampi ja se lasketaan työtulon perusteella.

Jos työssäoloehto ei täyty, saatat kuitenkin olla oikeutettu Kelan maksamaan työmarkkinatukeen. Työmarkkinatuki on tarveharkintainen, eli siinä otetaan huomioon myös hakijan muut tulot. 

Lue lisää yrittäjän työttömyyskorvauksesta ja mitä tapahtuu YEL-vakuutukselle, jos yritys menee konkurssiin.

Lue lisää kevytyrittäjän työttömyysturvasta täältä.

Hanki YEL-vakuutus helposti

ilona.worksin kautta vertaat eläkevakuutusyhtiöt ja hankit yrittäjän eläkevakuutuksen helposti. Jos sinulla on jo YEL-vakuutus, saat kauttamme siirrettyä nykyisen YEL-vakuutuksesi toiseen eläkevakuutusyhtiöön. Kauttamme voit myös varata ajan yrittäjyyden asiantuntijalle, joka auttaa sinua yrittäjän eläkevakuutukseen liittyvissä kysymyksissä sekä kaikessa muussa yrittämiseen liittyvässä, yrityksen perustamisesta palveluiden hankintaan. Kysyminen ei maksa mitään, palvelu on yrittäjälle aina ilmainen!

Hanki YEL-vakuutus!

Kysy yrittäjyyden asiantuntijalta!

Sisältö tarkistettu ja päivitetty 3.1.2024