| Nita Arifi

Kevytyrittäjän YEL-vakuutus – Tietopaketti kevytyrittäjälle

Kevytyrittäjän YEL-vakuutus – Tietopaketti kevytyrittäjälle

Kevytyrittäjät huolehtivat itsenäisesti omasta eläketurvastaan hankkimalla YEL-vakuutuksen, kun siihen vaadittavat ehdot täyttyvät. Kevytyrittäjänä YEL-vakuutus ei välttämättä ole sinulle pakollinen, mutta yrittäjänä sinun on kuitenkin hyvä ymmärtää  perusasiat alusta saakka. Kokosimme tähän artikkeliin kaikki, mitä kevytyrittäjän tulee tietää YEL-vakuutuksesta.

 • Mikä on YEL-vakuutus?
 • Onko YEL-vakuutus pakollinen kevytyrittäjälle?
 • Mikä on YEL-työtulo ja miten se lasketaan?
 • Mikä on YEL-vakuutuksen hinta?
 • Missä vaiheessa kevytyrittäjän on hankittava YEL-vakuutus?

Onko YEL-vakuutus pakollinen kevytyrittäjälle?

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus, jonka yrittäjä ottaa itselleen turvatakseen eläkkeensä sekä sosiaaliturvansa. Vaikka kevytyrittäjällä ei teknisesti ole omaa yritystä tai Y-tunnusta, hän kuuluu YEL-vakuutuksen piiriin. YEL-vakuutuksen ottaminen on lakisääteistä kaikille yrittäjille, kunhan nämä ehdot täyttyvät:

 • Asut Suomessa.
  • Jos muutat kevytyrittäjänä ulkomaille, siirryt sen maan sosiaaliturvan piiriin, eli sinun kuuluu maksaa lakisääteiset maksut ja sosiaaliturvamaksut sinne. Tähän voi kuitenkin vaikuttaa moni asia, kuten mihin maahan ja kuinka pitkäksi aikaa lähdet. Lue lisää aiheesta täältä.
 • Olet 18–67-vuotias. 
  • Yläikäraja nousee portaittain syntymävuoden mukaan. YEL-vakuuttamisvelvollisuus päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, kun:
   • vuonna 1957 tai aikaisemmin syntynyt yrittäjä täyttää 68 vuotta
   • vuonna 1958–61 syntynyt yrittäjä täyttää 69 vuotta
   • vuonna 1962 tai sen jälkeen syntynyt yrittäjä täyttää 70 vuotta
 • Yritystoimintasi on kestänyt vähintään 4 kuukautta yhtäjaksoisesti. 
  • Tässä poikkeuksena vuodesta toiseen toistuva, ja kausiluonteinen yritystoiminta.
 • Työskentelet yrityksessäsi.
  • Vaikka toimisit vain sivutoimisesti yrittäjänä, saatat olla YEL-velvoitettu, jos muut ehdot täyttyvät. Jos työskentelet yrittämisen lisäksi palkkatyössä, voit olla samaan aikaan YEL- ja TyEL-vakuutettu.
 • Toimit alalla, jossa vakuutetaan YEL:n mukaan.
  • Maatalousyrittäjät vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan ja merimiehet merimieseläkelain (MEL), mukaan.
 • YEL-työtulosi on vähintään 9 010,28 euroa vuodessa tai noin 750 euroa kuukaudessa (2024).

Mikä on YEL-työtulo?

YEL-maksun määrä sekä eläke- ja sosiaaliturvan taso määräytyvät YEL-työtulon perusteella. YEL-työtulo on yrittäjän työpanoksen arvo rahassa. YEL-vakuutus täytyy ottaa, jos tämä työpanoksen arvo ylittää tietyn vuosittain vahvistetun euromäärän. YEL-työtuloa ei kannata sekoittaa verotettaviin tuloihin eikä itselleen maksamaan palkkaan. 

 • Nyrkkisääntönä voit ajatella, että työtulosi pitäisi vastata sitä vuosipalkkaa, jota maksaisit yhtä ammattitaitoiselle tekijälle samasta työstä. Otetaan esimerkkinä, että olet venemyyjä ja myyt 20 000 euron arvoisen veneen yhdessä päivässä – myynnin toteuttamiseksi vaadittu työpanos ei vastaa 20 000 euroa. 

Kevytyrittäjän tulee itsenäisesti määrittää työtulonsa ja ilmoittaa se omalle laskutuspalvelulle tai suoraan eläkevakuutusyhtiölle. 

Jos siis työtulosi ylittää 9 010,28€ vuodessa, sinun on hankittava YEL-vakuutus, vaikka työskentelisit samaan aikaan myös palkansaajana. YEL-työtulon yläraja on 204 625 euroa (2024). 

HUOM! YEL-järjestelmään on suunnitteilla lakiuudistus vuodelle 2023. Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta löydät virallisen tiedotteen, kun tämä lakiuudistus on tullut voimaan. 

Miten YEL-työtulo lasketaan? 

YEL-työtulo arvioidaan aina vuositasolla, vaikka kevytyrittäjyystoiminta kestäisi vähemmän aikaa tai alkaisi keskellä vuotta. Vuositasolla ei tarkoiteta kalenterivuotta, vaan 12 kuukauden ajanjaksoa.

Kuten aikaisemmin on mainittu, YEL-työtulo ei vastaa kevytyrittäjän saamaa bruttopalkkaa, mutta sitä voi käyttää suunnan näyttämisessä. 

Esimerkki, kuinka voit hyödyntää bruttopalkkaa työtulon laskemisessa: 

Maija tekee palkkatyön ohella sivutoimisena kevytyrittäjänä sisältömarkkinointia eri yrityksille. Hän on suunnittelemassa YEL-työtulon arviota ja aloittaa tekemällä jokaiselle kuukaudelle arvion bruttopalkastaan. Hän ottaa huomioon kuukaudet, jolloin arvioi olevan vähemmän töitä, kuten kesälomakuukausi. Kuukaudet, jolloin on enemmän pyhiä hän tekee enemmän töitä. Maija arvioi tekevänsä yhteensä kahdeksan kuukautta vuodessa töitä kevytyrittäjänä.  

Tämän jälkeen Maija laskee kahdeksan kuukauden bruttopalkat yhteen ja saa 6000 euroa, eli kuukausittainen keskiarvo olisi 750 euroa. YEL-työtulon on oltava vuositasolla, joten 750€X12kk= 9000 euroa.  

Maija määrittelee YEL-työtuloarvionsa olevan 9000 euroa, joten hän on YEL-velvollinen. Vakuutusmaksut ja eläkekertymä lasketaan kuitenkin 6000 euron mukaan, sillä Maijan vakuutus on voimassa 8 kuukautta. 

Jos kevytyrittäjä toimii alalla, jossa kysyntä vaihtelee tai muuten on vaikeuksia työn määrän arvioimisen kanssa, niin apuna voi käyttää myös oman alan palkkatilastoja. 

Mikä on YEL-vakuutuksen hinta?

YEL-vakuutus maksetaan tietyn prosentin mukaan yrittäjän määrittämästä työtulosta niiltä kuukausilta, jolloin yrittäjä on harjoittanut toimintaansa. Maksuprosentit ovat samat kaikilla eläkevakuutusyhtiöillä ja ne vahvistetaan vuosittain Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta. 

Vuonna 2024 maksuprosentit ovat: 

 • 18–52-vuotiaille 24,10 %
 • 53–62-vuotiaille 25,60 %
 • 63–69-vuotiaille 24,10 %

HUOM! Uusi YEL-vakuutuspiiriin kuuluva yrittäjä saa 22 prosentin alennuksen neljän ensimmäisen vuoden ajan. 

Esimerkki, Timo 45 vuotta:

Timo on uusi yrittäjä ja arvioi YEL-työtulonsa olevan 24 000. Timo tekee töitä 12 kuukautta vuodesta kevytyrittäjänä.

Timon YEL-vakuutuksen hinta on 24,10%*24 000€= 5783€ vuodessa. Tästä hinnasta miinustetaan vielä uuden yrittäjän alennus, joka on 22%*5783= 1272,36€.

Eli alennuksen jälkeen Timon YEL-vakuutuksen hinta on 4510,64€ vuodessa. 

Voit valita, monessako erässä maksat YEL-vakuutusmaksut. Voit maksaa yhdessä, kahdessa, kolmessa, neljässä, kuudessa tai kahdessatoista erässä. Kuitenkin, niin että vähintään puolet maksuista on maksettu ennen elokuuta. Maksuerien määrä vaikuttaa myös YEL-maksun määrään. Edullisinta on maksaa maksut yhdessä erässä tammikuussa. 

Tiesitkö? YEL-vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia valtion ja kunnallisverotuksessa. Eli lopullinen YEL-maksun hinta jää pienemmäksi kuin on alunperin maksettu. 

Missä vaiheessa kevytyrittäjän on hankittava YEL-vakuutus?

Kevytyrittäjän on hankittava YEL-vakuutus kuuden kuukauden sisällä, siitä hetkestä jolloin YELin ehtoja täyttävä yrittäjätoiminta on alkanut. Vakuutuksen aloituspäiväksi tulee se ajankohta, jolloin vakuuttamisvelvollisuus täyttyy, eli työtulosi ylittää keskimäärin 750 € (2024) kuukaudessa. Yleensä vakuutuksen alkamispäivä on se päivä, jolloin yritystoiminta alkoi.

Havainnollistava kuva, siitä miten voit yritystoiminnan alkuvaiheessa hyödyntää työtulorajaa kuukausitasolla:

 

 

 

Eläketurvakeskus valvoo yrittäjien YEL-velvollisuuden noudattamista. Mikäli ETK katsoo sinun olevan YEL-velvollinen, etkä ole YEL-vakuutusta ottanut, ETK antaa sinulle kehotuksen. Jos et noudata kehotusta, niin ETK voi pakkovakuuttaa sinut.

Maksujen myöhästymisestä joudut maksamaan laiminlyöntikorotuksen korkolain mukaisesti. Viivästyskorkoprosentti on 8% (2022).

Hanki YEL-vakuutus helposti

ilona.worksin kautta vertaat eläkevakuutusyhtiöt ja hankit YEL-vakuutuksen helposti. Jos sinulla on jo YEL-vakuutus, saat kauttamme siirrettyä nykyisen YEL-vakuutuksesi toiseen eläkevakuutusyhtiöön. Kauttamme voit myös varata ajan yrittäjyyden asiantuntijalle, joka auttaa sinua yrittäjän eläkevakuutukseen liittyvissä kysymyksissä sekä kaikessa muussa yrittämiseen liittyvässä, yrityksen perustamisesta palveluiden hankintaan. Kysyminen ei maksa mitään, palvelu on yrittäjälle aina ilmainen!

HANKI YEL-VAKUUTUS!

VERTAA LASKUTUSPALVELUT!

KYSY YRITTÄJYYDEN ASIANTUNTIJALTA!

Sisältö tarkistettu ja päivitetty 10.1.2024.