| Nita Arifi

Miten YEL-uudistus vaikuttaa yrittäjiin?

Miten YEL-uudistus vaikuttaa yrittäjiin?

Olitpa käsityötuotteita myyvä pienyrittäjä tai isomman osakeyhtiön omistajayrittäjä, YEL-uudistus saattaa vaikuttaa sinuun. Hallituksen esitys YEL-uudistuksesta on saatu käsiteltyä eduskunnassa ja se on tulossa voimaan tammikuusta 2023 alkaen. 

Lisätietoa YEL-vakuutuksesta löydät meidän blogikirjoituksesta YEL-vakuutus – Tietopaketti yrittäjälle. 

Mitkä ovat YEL-uudistuksen tavoitteet? 

Hallituksen esityksen mukaan YEL-uudistuksen keskeinen tavoite on yrittäjien alivakuuttamisen ehkäiseminen ja näin ollen heidän eläke- ja sosiaaliturvan parantaminen. Tällä hetkellä monet yrittäjät ovat alivakuutettuja, eli yrittäjien itselleen määrittämä työtulo ei vastaa työpanoksen rahallista arvoa. Alivakuuttamisen seurauksena yrittäjän sosiaali- ja eläketurva jää liian alhaiseksi. 

Tavoitteena on myös YEL-työtulon määrittämisen selkeyttäminen, niin että työtulo vastaisi paremmin yrittäjän todellista työpanoksen arvoa. Finanssivalvonta on ilmoittanut, että yrittäjien työtulo jää usein matalaksi suhteessa työpanokseen ja työtulon keskiarvo erityisesti aloittavien yrittäjien keskuudessa on viime vuosien aikana laskenut. 

Mitä muutoksia YEL-uudistus tuo?

Tähän asti yrittäjä on arvioinut itse työtulonsa laskemalla sen työpanoksensa rahallisen arvon näkökulmasta ja eläkevakuutusyhtiö on vahvistanut sen. YEL-uudistuksen myötä työtulon määrittämisessä otetaan huomioon myös muut työpanoksen arvoon liittyvät tiedot, ja työtulo määritellään eläkevakuutusyhtiön tekemän kokonaisarvion perusteella. Vaikuttavia tekijöitä työpanoksen lisäksi ovat myös alan mediaanipalkka, yrittäjätoiminnan laajuus ja yrittäjän ammattitaito. 

Uudistuksessa päätettiin myös työtulon säännöllisestä seurannasta. Jatkossa eläkevakuutusyhtiöillä on velvollisuus tarkistaa yrittäjien työtulot kolmen vuoden välein ja tarvittaessa antaa yrittäjälle ehdotus uudesta työtulosta. Eläkevakuutusyhtiöiden pitää jatkossa tehdä myös tarkat perustelut työtulopäätöksiin. 

HUOM! Yrittäjällä on kuitenkin oikeus antaa selvitys, jos ehdotus uudesta työtulosta ei vastaa työpanoksensa rahallista arvoa. 

Eläkevakuutusyhtiö tarkistaa kolmen vuoden välein, että yrittäjän työtulo on oikealla tasolla suhteessa liiketoiminnan mahdollisiin muutoksiin. Ensimmäiset tarkastukset koskevat YEL-vakuutuksia, jotka:

  • ovat voimassa vuonna 2023 ja työtulo on alle 15 000 euroa
  • ovat voimassa vuonna 2024 ja työtulo on alle 25 000 euroa
  • ovat voimassa vuonna 2025 ja työtulo on yli 25 000 euroa.

HUOM! Eläkevakuutusyhtiö ei tee tarkastusehdotusta, jos työtulo on jo valmiiksi vaaditulla tasolla tai yrittäjä on itse tehnyt työtuloonsa olennaisia muutoksia viimeisen kolmen vuoden aikana. 

Kahteen ensimmäiseen tarkastukseen asetetaan tarkistusrajoituksia YEL-uudistuksen aiheuttamien vaikutusten hallitsemiseksi. Kahdessa ensimmäisessä tarkastuksessa työtulo voi nousta enintään 4000 euroa per tarkastusjakso, eli YEL-maksu voi nousta enintään 80 euroa kuussa.

Miksi YEL-uudistus huolestuttaa yrittäjiä?

Etenkin YEL-työtulon täsmentämiseen liittyvät perustelut YEL-uudistuksessa ovat herättäneet kiivasta keskustelua. Moni yrittäjä on kiinnittänyt huomiota erityisesti mediaanipalkan merkitykseen YEL-työtulon määrittämisessä, sillä moni yrittäjä tienaa toiminnastaan vähemmän kuin alan mediaanipalkka. 

“Osa yrittäjistä on saanut sellaisen kuvan, että uudistuksen myötä heidän työtulonsa määräytyisi toimialan palkansaajien mediaanipalkan mukaan. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Työtulon määritelmä ei muutu mihinkään, vaan tarkoituksena on lisätä tekijöitä työtulon arvioinnin helpottamiseksi. Mediaanipalkka on vain yksi näistä tekijöistä ja työtulon määrittämisessä kuullaan jatkossakin yrittäjää”, kommentoi ilona.worksin hallituksen puheenjohtaja Axel Lindell.

Sosiaalisessa mediassa yrittäjät ovat avoimesti puhuneet YEL-uudistusta vastaan. Osa on sitä mieltä, että uudistus tulee korottamaan monien yksin- ja pienyrittäjien YEL-maksut liian suuriksi ja pakottamaan monet yrittäjät lopettamaan toimintansa.

“Vaikka työtulosi olisikin tällä hetkellä liian alhaisella tasolla, ei kannata hätäillä. YEL-maksusi ei tule nousemaan heti vuoden vaihtuessa automaattisesti, vaan eläkevakuutusyhtiö tulee olemaan sinuun myöhemmin yhteydessä ja tarvittaessa tekee ehdotuksen työtulon tasosta. Se on kuitenkin vain ehdotus ja jos ehdotettu työtulo ei ole mielestäsi perusteltu, voit antaa lisätietoja tilanteestasi”, lisää Lindell.

Yrittäjyyden asiantuntija tukenasi

ilona.worksin kautta vertaat kaikki Suomen eläkevakuutusyhtiöt ja hankit YEL-vakuutuksen helposti. Jos sinulla on jo YEL-vakuutus, saat kauttamme siirrettyä nykyisen YEL-vakuutuksesi toiseen eläkevakuutusyhtiöön.

Jäikö YEL-uudistus vielä askarruttamaan? ilona.worksin yrittäjyyden asiantuntijat auttavat sinua yrittäjän eläkevakuutukseen liittyvissä kysymyksissä sekä kaikessa muussa yrittämiseen liittyvässä, yrityksen perustamisesta palveluiden hankintaan. Kysyminen ei maksa mitään, palvelu on yrittäjälle aina ilmainen!

Vertaa ja hanki YEL-vakuutus

JÄIKÖ KYSYTTÄVÄÄ? ME AUTAMME MIELELLÄMME!