| Outi Ylönen

Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Mitkä yrittäjän vakuutukset ovat pakollisia ja mitkä vapaaehtoisia? Vakuutuksien kokonaisuus riippuu pitkälti yrityksen toimialasta. Tämän lisäksi merkitystä on myös sillä, aloittaako yrittäjä toimintansa yksin vai onko hänellä palveluksessaan muita työntekijöitä.

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus)

Sinun on otettava yrittäjätoimintasi ajalle lakisääteinen yrittäjän YEL-vakuutus, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • ​Olet 18 – 67-vuotias
 • Asut Suomessa
 • Työskentelet yrityksessäsi
 • Toimit yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta
 • Et kuulu saman toiminnan perusteella muun eläkelain piiriin
 • Arvio työtuloistasi yrittäjänä ylittää vakuuttamissvelvollisuuden alarajan (8 063,57 € euroa vuonna 2021).

Osakeyhtiössä YEL-velvollinen on henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa – eli esimerkiksi toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä – ja jonka omistusosuus yrityksestä on yli 30 prosenttia.

YEL-velvoite täyttyy myös johtavassa asemassa työskentelevällä henkilöllä, jonka omistusosuus yhdessä perheenjäsenen tai -jäsenten kanssa yltää yli 50 prosenttiin. Yrittäjäksi ryhtyvän on syytä muistaa, että tiettyjen ehtojen täyttyessä myös yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet tulee vakuuttaa yrittäjän eläkevakuutuksella.

Sivutoiminen yrittäjä tarvitsee myös YEL-vakuutuksen, mikäli työtulo ylittää 8 063,57 € euroa (vuonna 2021).

Toiminimi- ja kevytyrittäjien lisäksi YEL-velvollisia ovat avointen yhtiöiden yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiöiden vastuunalaiset yhtiömiehet, jotka työskentelevät kyseisessä yrityksessä.

YEL-vakuutuksen ottaminen

YEL on otettava puolen vuoden sisällä toiminnan aloittamisesta. YEL-vakuutuksen maksu perustuu arvioosi työtulosta ja on tietty prosenttiosuus siitä. YEL-työtulo on summa, jonka voisit maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekin, joka tekee samaa työtä. YEL-työtulolla on ala- ja yläraja, ja vakuutusmaksun määräävä prosenttiosuus muuttuu yrittäjän iän myötä.

 • Alaraja eli YEL-vakuutuksen minimi on 8 063,57 € (2021)
 • Mahdollisuus kuulua työttömyysturvan piiriin 13 247 (2021)
 • Yläraja 183 125  € (2021)

Miksi yrittäjän tulee ottaa YEL-vakuutus?

Yrittäjän eläkelain mukaan Suomessa asuvan ja toimivan yrittäjän on vakuutettava itsensä vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. YEL-vakuutus on lakisääteinen yrittäjän eläkevakuutus, joka kasvattaa eläkettä ja parantaa muuta sosiaaliturvaa. Saat tukea toimeentuloosi, jos sairastut, jäät työttömäksi, saat perheenlisäystä tai jäät eläkkeelle.

YEL-vakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. Jos olet vanhuuseläkkeellä, yrittäjän eläkevakuutuksen ottaminen on vapaaehtoista. Maatalousyrittäjät vakuutetaan YEL-vakuutuksen sijaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaisella vakuutuksella (MYEL).

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvät henkilöt saavat YEL-maksuista 22 prosenttia alennusta neljältä ensimmäiseltä vuodelta.  Vakuutusmaksut yrittäjä voi vähentää verotuksessa.

YEL-vakuutus eli Yrittäjän eläkevakutuus selkokielellä >>

Työntekijän eläkevakuutus (TyEL-vakuutus)

Jos yrityksesi palkkaa työntekijöitä, heidät vakuutetaan lakisääteisellä TyEL-vakuutuksella. Työntekijä tulee vakuuttaa TyEL-vakuutuksella jos,

 • työ tehdään työsuhteessa (säännöllinen palkanmaksu)
 • työntekijä on 17-68-vuotias
 • työstä maksettu palkka on vähintään 61,37 euroa kuukaudessa (2021)
 • työskentelee eläkkeen rinnalla.

TyEL-vakuuttaminen alkaa työntekijän 17-vuotispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta.

TYEL-vakuutus eli työntekijän eläkevakuutus selkokielellä >>

Työtapaturmavakuutus – lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijälle

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen työntekijän vakuutus, jolla työntekijä vakuutetaan työn tekemisen aikana sattuneiden tapaturmien tai aiheutuneiden ammattitautien varalta.

Milloin työtapaturmavakuutus on otettava?

Työnantajana sinun tulee ottaa työntekijällesi vakuutus silloin, kun työstä maksettava palkka ylittää 1 300 euroa vuodessa (2021). Vakuuttamisvelvollisuus perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin.
Työtapaturmavakuutuksen maksu on tietty prosentti työntekijän palkasta. Se riippuu mm. yrityksen toimialasta ja siitä, kuinka riskialtista työ on. Samassa yrityksessä voi olla useita eri tehtäväkohtaisia maksuprosentteja. Työtapaturmavakuutus on siis osa työnantajan maksamia sivukuluja.

Työnantaja on yleensä velvoitettu ottamaan myös henkivakuutus eli ryhmähenkivakuutus työntekijöilleen. Käytännössä ryhmähenkivakuutus sisältyy yksityisen työnantajan vakuutusyhtiöltä ottamaan työtapaturmavakuutukseen, eikä sitä yleensä voi yksityinen työnantaja edes ostaa erikseen.  Laki edellyttää, että ryhmähenkivakuutus pitää ottaa, jos käytetty työehtosopimus sitä vaatii.

Työttömyysvakuutusmaksu – Lakisääteinen velvollisuus

Edellä kuvattujen pakollisten vakuutusten lisäksi työttömyysvakuutusmaksujen maksaminen on jokaisen työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työttömyysvakuutusmaksut määräytyvät työnantajan maksamien palkkojen perusteella ja maksuprosenteista säädetään vuosittain lailla. Maksuvelvollisuus perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta.

Työnantaja tilittää sekä palkanmaksun yhteydessä pidättämänsä palkansaajan osuuden että oman osuutensa työttömyysvakuutusmaksuista Työttömyysvakuutusrahastoon.

Muita pakollisia vakuutuksia

Pääsääntöisesti YEL-vakuutus on ainoa yrittäjältä vaadittu pakollinen vakuutus. Tähän on kuitenkin olemassa joitain toimialakohtaisia poikkeuksia, kuten:

 • potilasvakuutus, joka on lakisääteinen terveyden-ja sairaanhoitoalan yrittäjille (esimerkiksi fysioterapeuteille ja hierojille) sekä
 • ympäristövahinkovakuutus, mikäli yritystoimintaan liittyy olennainen riski ympäristövahingosta tai jos toiminta aiheuttaa yleistä haittaa ympäristölle.

Mikäli yritystoimintaa varten hankitaan auto tai muu kulkuneuvo, sille on myös ostettava liikennevakuutus, joka on pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville ajoneuvoille sekä myös perävaunuille.

Ilona.works-yrittäjien verkkokaupasta löyödät mm. lakisääteiset eläkevakuutukset >>