| Outi Ylönen

Pienen osakeyhtiön tilinpäätös – Tietopaketti yrittäjälle

Pienen osakeyhtiön tilinpäätös – Tietopaketti yrittäjälle

Useimmiten osakeyhtiön tilikausi on kalenterivuosi, joten tilinpäätöksen ilmoittaminen on monille ajankohtaista keväällä. Tilinpäätös voidaan ilmoittaa veroilmoituksen mukana, jonka jälkeen tiedot siirtyvät kaupparekisteriin. Tavallisesti veroilmoitus on tehtävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, mutta koronatilanteesta johtuen Verohallinto on pidentänyt osakeyhtiöiden veroilmoituksen määräaikaa tänä vuonna. Osakeyhtiöiden, joiden tilikausi on päättynyt joulukuussa 2020, on tehtävä veroilmoitus toukokuun loppuun mennessä. 

Mikä on tilinpäätös?

Tilinpäätös koostetaan tilikausittain liiketoimintasi kirjanpitoon perustuen, ja pienyrityksillä siihen sisältyy aina tase, tuloslaskelma sekä liitetiedot. Se on tilikaudelta tehtävä laskelma, joka kertoo toiminnan tuloksen ja yrityksen varallisuusaseman. Tilinpäätöksen perusteella maksetaan verot ja jaetaan voitto yrityksen omistajille tai todetaan tappiot. Lisäksi tilinpäätöksestä selviää varallisuus eli omaisuus, omat varat ja otetut lainat. Tilinpäätös on päivättävä ja allekirjoitettava.

Tilinpäätös antaa tiedon yrityksen tilanteesta, josta on hyötyä niin itsellesi kuin myös viranomaisille ja muille yrityksesi sidosryhmille.

Mikä on tase ja tuloslaskelma?

Tase kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman tilikauden viimeisenä päivänä eli tilinpäätöspäivänä. Taseessa on kaksi puolta, joita kutsutaan nimillä vastaavaa ja vastattavaa. Ensimmäinen termi kertoo yrityksesi varallisuuden ja jälkimmäinen puolestaan sen, millä tämä varallisuus on rahoitettu. Molempien puoliskojen summien tulisi siis olla samansuuruiset.

Tuloslaskelma puolestaan mittaa yrityksesi tuloja ja menoja tilikauden tai muun halutun ajanjakson aikana. Liitetiedoissa annetaan tasetta ja tuloslaskelmaa täydentäviä tietoja, jotta tilinpäätöksen lukijalle syntyisi oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tästä artikkelista löydät tiivistetyt vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Milloin tilinpäätös pitää tehdä?

Tilinpäätös on laadittava valmiiksi neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ensimmäinen tilikausi alkaa siitä päivästä, kun perustat yrityksen. Kun toiminta aloitetaan, määrittelet tilikauden päättymisen ajankohdan. Tilikauden pituus voi olla pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, mutta enimmäispituus on kuitenkin 18 kuukautta. 

Tilinpäätös vahvistetaan eli hyväksytään osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Vahvistamisen jälkeen osakeyhtiöllä on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin. Ilmoittaminen voidaan tehdä joko  veroilmoituksen mukana tai suoraan kaupparekisterille. Tiedot on ilmoitettava siinäkin tapauksessa, että osakeyhtiöllä ei olisi ollut tilikauden aikana liiketoimintaa.

PRH eli Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiön, joka ei kehotuksista huolimatta ole toimittanut tilinpäätösasiakirjoja vuoden sisällä tilikauden päättymisestä.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen säilyttäminen

Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muukin mahdollinen liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Voinko tehdä osakeyhtiön tilinpäätöksen itse?

Lähes aina pienyrityksen tai toiminimen tilinpäätöksen laatii kirjanpitäjä. Mikään ei estä yrittäjää tekemästä tilinpäätöstä myös itse, mutta työ on aikaa vievää ja vaatii osaamista sekä tilinpäätössäännösten tuntemusta. Varsin monet pienyrittäjät ulkoistavat tästä syystä tilinpäätöksen tekemisen kirjanpitäjälle, vaikka he hoitaisivatkin itse yrityksensä kuukausikirjanpidon sekä verottajalle tehtävät ilmoitukset.

Vertaa kaikki kirjanpidon palvelut ja löydä itsellesi/yrityksellesi paras kirjanpidon paketti kauttamme!

VERTAA KIRJANPIDON PALVELUT