| Henna Kankainen

Eläkevakuuttaminen siirtyy alustatalouteen

Eläkevakuuttaminen siirtyy alustatalouteen

Yrittäjien B2B-verkkokauppa ilona.works on ensimmäisenä toimijana Euroopassa luonut alustan, jolta yrittäjät löytävät kaikki tarvitsemansa palvelut. Kuluttajat ovat tottuneet vertaamaan palveluntarjoajat helposti yhdessä paikassa varatessaan esimerkiksi hotellia tai lentoja, joten on luonnollista että tätä vertailua tehdään nyt myös eläkevakuutusyhtiöillä.

ilona.worksin toukokuussa 2019 lanseeraama verkkokauppa tarjoaa yrityksille mahdollisuuden vertailla ja ostaa kaikki yrittämisen tukipalvelut.

Kaikki eläkevakuutusyhtiöt löytyvät nyt samasta osoitteesta

Verkkokaupassa on tällä hetkellä 130 palveluntarjoajaa ja niiden joukosta löytyy nyt kaikki Suomen eläkevakuutusyhtiöt eli Elo, Ilmarinen, Varma sekä Veritas. YEL- ja TyEL-vakuutusten hankkimisesta on tehty mahdollisimman vaivatonta, kun yrittäjän on helppo vertailla palveluntarjoajat ja valita itselleen sopivin. 

Toimintaympäristön muutos on vaikuttanut asiakaskäyttäytymiseen ja kuluttajien tapaan myös yritykset ostavat entistä enemmän verkosta. Postin teettämän B2B-verkkokauppatutkimuksen (2021) mukaan korona kiihdytti osaltaan yritysten siirtymistä verkko-ostamiseen. Kun vuonna 2020 yritysten epäsuorista hankinnoista 36 prosenttia tehtiin verkossa, tänä vuonna osuus on jo 47 prosenttia. 

Palveluntarjoajat joutuvat jatkossa yhä tarkemmin miettimään vaihtoehtoisia jakelukanavia perinteisten mallien rinnalle. Eläkevakuutusyhtiöt haluavat tavoittaa ja palvella yrittäjiä entistä paremmin sekä tuoda palvelunsa läpinäkyvästi vertailtavaksi. Sen vuoksi he haluavatkin olla mukana verkkokaupassa, jossa yrittäjän on helppo asioida ja ottaa vakuutuksensa verkossa silloin, kun hänelle parhaiten sopii.

Yrittäjän sosiaaliturvan taso määritellään YEL-työtulossa

Lakisääteinen yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus kerryttää yrittäjän eläkettä ja vaikuttaa lisäksi myös yrittäjän sosiaaliturvaan. Kun yrittäjä ottaa YEL-vakuutuksen, tulee hänen arvioida oman työpanoksensa arvo, joka määrittää yrittäjän YEL-työtulon. Tämän jälkeen eläkeyhtiö vahvistaa vielä työtulon määrän. Työtuloon ei siis vaikuta yrittäjän nostama palkka tai yrityksen tulos.  

– Me ilona.worksilla autamme yrittäjiä ymmärtämään, mitä YEL-vakuutuksella tarkoitetaan ja mihin kaikkeen se vaikuttaa. YEL-vakuutus on kuitenkin yrittäjälle ainoa koko elämän mittainen turva, korostaa Ilona Works Finlandin toimitusjohtaja Axel Lindell.

YEL-työtulo määrittää vakuutusmaksun ja kertyvän eläkkeen, mutta sen perusteella lasketaan myös esimerkiksi sairauspäivärahan ja vanhempainpäivärahojen määrä. Tämän vuoksi on tärkeää, että työtulo on oikealla tasolla. Ongelmana tässä kuitenkin on, että monet yrittäjät alivakuuttavat itsensä ja arvioivat työtulonsa liian matalaksi todellisen työpanoksensa arvoon nähden.  

– Yrittäjän eläkevakuutus on yrittäjän turvana koko yritystoiminnan ajan ja myös sen jälkeen. Kun YEL-työtulo vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa, se luo turvaa yritystoiminnalle myös elämän haasteellisissa tilanteissa. Käsityksemme mukaan alivakuuttamista esiintyy liian paljon, ja sen seuraukset tulevat monelle yrittäjälle yllätyksenä. Ja on myös niin, että harva meistä jaksaa tai haluaa kantaa vastuun yksin kenties monen kymmenen vuoden päähän ulottuvasta ratkaisusta. On työeläkevakuutusalan yhteinen tehtävä huolehtia siitä, että tieto yrittäjien eläkejärjestelmästä lisääntyy, sanoo työeläkeyhtiö Elon myyntijohtaja Eero Sallasmaa.

Myös Ilmarisen vakuutusjohtaja Minna Hakkarainen sekä Veritaksen asiakkuusjohtaja Mika Paananen korostavat, miten tärkeää on, että yrittäjän YEL-työtulo on oikealla tasolla. 

– Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanoksen arvoa. Lähes aina, jos olet kokopäiväinen yrittäjä, sinun tulee ottaa YEL-vakuutus. Yleisluontoisesti suosittelemme kokopäiväisesti työskentelevää yrittäjää arvioimaan työtulokseen vähintään 20 000 – 30 000 euroon. Työtulo vahvistetaan vielä erikseen eläkeyhtiön toimesta. Eläkeyhtiö huomioi työtuloa vahvistaessaan yrittäjän yritystoiminnasta antamat tiedot sekä yrittäjän oman arvion työtulosta. Autamme yrittäjiä päivittäin työtulotason asettamisessa aktiivisella neuvonnalla ja viestinnällä, kertoo Hakkarainen.

– Yrittäjien eläkelakiin valmistellaan parhaillaan päivityksiä rahoituspohjan ja erityisesti YEL-vakuutuksen tuottaman sosiaaliturvan tason turvaamiseksi. STM ja Fiva ovat omissa selvityksissään todenneet, että varsinkin uusien yrittäjien YEL-työtulotasot ovat liian matalia ja yrittäjien sosiaaliturva jää selvästi työntekijöiden turvaa huonommaksi. Sosiaaliturvan perustan eli YEL-työtulon oikeellisuuteen tullaan kiinnittämään jo lähitulevaisuudessa huomiota sekä YEL-lainsäädännössä että meitä toimeenpanijoita työtulojen arvioinnissa ohjaavissa YEL-soveltamisohjeissa. Meidän veritaslaisten tehtävänä tässä kuviossa on huolehtia siitä, että kaikkien yrittäjäasiakkaidemme sosiaaliturvan perusta on ajantasalla ja kunnossa, kommentoi Paananen.

Eläkejärjestelmän kestävyys on puhuttanut viime aikoina

Suomen eläkejärjestelmä on ollut keskustelun aiheena viime aikoina. Eläketurvakeskuksen (etk.fi) tilaaman kansainvälisen arvion mukaan eläkejärjestelmän rahoitus ei ole tällä hetkellä kestävällä pohjalla ja sen mukaan etuuksia olisi heikennettävä tai maksuja korotettava. 

– Eläkejärjestelmämme kestävyys ja työntekijöiden että yrittäjien tulevien eläkkeiden riittävyys puhuttaa näin järjestelmän toimeenpanijan näkökulmasta oikeinkin mukavasti. Edellä jo mainittu asiantuntija-arvio (etk.fi) toteaa eläkejärjestelmämme vahvuuksiksi yhden luukun periaatteen, yksinkertaisen rakenteen, eläkeoikeuksien säilymisen sekä eläkkeiden riittävyyden. Samaisessa arviossa todetaan kuitenkin myös, että järjestelmän uudistuksia on jatkettava tulevien eläkkeiden rahoittamiseksi, kiteyttää Paananen.

Suomen Yrittäjien (SY) toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on myös osallistunut keskusteluun ja ehdottanut ratkaisua järjestelmän tehostamiseen (sttinfo.fi). Hänen mukaansa työeläkeyhtiöiden yhdistämistä tulisi selvittää ja eläkeyhtiöiden riskinottoa rajoittavia vakavaraisuussäännöksiä väljentää. 

– Oli lopputulos sitten neljä erillistä eläkevakuutusyhtiötä tai yksi yhdistetty, tärkeintä on, että eläkkeet olisivat oikealla tasolla ja yrittäjät voisivat luottaa järjestelmän kestävyyteen. Millä keinoilla se sitten saavutetaan? Eläkevakuuttajien mukaan YEL-työtulot tulisi saada nostettua oikealle tasolle, mutta tulisiko sen lisäksi tehdä myös radikaalimpia ratkaisuja, kuten esimerkiksi Pentikäinen on ehdottanut, pohtii Lindell.

 

Lisätiedot:

Axel Lindell, Toimitusjohtaja, axel.lindell@ilona.works, +358 41 5446022

Ilona Works Finland Oy

ilona.works on yrittäjälle sitä mitä Hotels.com on matkustajalle – helppoutta, valinnanvaraa ja nykyaikaa. Voit perustaa yrityksen digitaalisesti sekä verrata ja ostaa yrittämisen palvelut mm. kirjanpidosta maksupäätteisiin – ajasta ja paikasta riippumatta. Yhtiö on täysin suomalaisessa omistuksessa sekä saanut arvostetun Avainlippu-merkin. www.ilona.works