| Ilona Aaltonen

Toiminimen pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset

Toiminimen pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset

Toiminimen alla yrittäminen on hieman erilaista, kuin palkkatyössä oleminen. Kun palkkatyössä oleva tottuu säännölliseen palkanmaksuun, on toiminimiyrittäjän itse huolehdittava mm. omasta palkanmaksustaan, sen lainmukaisuudesta ja verojen maksusta. Entä mitä toiminimiyrittäjän tulee ottaa huomioon vakuutuksissa?

Toiminimen pakolliset vakuutukset

Toiminimiyrittäjän pakollinen vakuutus on lakisääteinen YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus. Toiminimiyrittäjän tulee ottaa YEL-vakuutus seuraavien edellytysten täyttyessä:

  • Yrittäjä on iältään 18–67-vuotias
  • Yritystoiminta jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk
  • Työtulo on vähintään 9 010,28 € vuodessa (2024)

YEL-vakuutuksen lisäksi on myös muita toimialakohtaisia pakollisia vakuutuksia, kuten seuraavat esimerkit:

MYEL-vakuutus – maatalousyrittäjän eläkevakuutus

Potilasvakuutus – terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavalle yrittäjälle, kuten hieroja tai fysioterapeutti

Työntekijöiden pakolliset vakuutukset: Mikäli toiminimen alla työskentelee useampi kuin yksi henkilö, tulee hankkia työntekijöiden pakolliset vakuutukset; tapaturma-, työttömyys- ja TyEL-vakuutus eli työntekijöiden eläkevakuutus.

Toiminimen vapaaehtoiset vakuutukset

Vapaaehtoiset vakuutukset kannattaa hankkia yrityksen tarpeiden mukaan. Vakuutustarpeet vaihtelevat suuresti yrityksen toimialasta ja toiminnan laajuudesta riippuen. Esimerkiksi konealan yrittäjän on järkevää hankkia tapaturma- ja omaisuusvakuutus, kun taas konsulttina itsensä työllistävän konsulttivakuutus.

Vapaaehtoiset vakuutukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen tyyppiin: henkilövakuutukset, omaisuusvakuutukset ja erilaiset vastuuvakuutukset. On kuitenkin muistettava, että vapaaehtoisia vakuutuksia on olemassa hyvin paljon, eikä niiden määrittely ole aina yksiselitteistä. Tärkeintä on yksilöidä vakuutusten tarpeellisuus suhteessa omaan yritystoimintaan. Yksi valintakriteeri voisi olla vaikkapa yrityksen toiminnassa esiintyvät riskit ja riskienhallinta.

Henkilövakuutukset

Henkilövakuutuksella turvaat itsesi ja siten yrityksesi toiminnan jatkuvuuden. Henkilövakuutuksia ovat mm. yrittäjän tapaturmavakuutus, sairasvakuutus tai henkivakuutus. Myös esimerkiksi matkavakuutus yrittäjän työ- tai vapaa-ajan matkoille. Vapaaehtoisilla yrittäjän henkilövakuutuksilla voit täydentää mm. lakisääteistä sosiaaliturvaasi.

Omaisuusvakuutukset

Omaisuusvakuutuksella turvaat mm. ohjelmistoihin, rahaan, rakennuksiin tai työkoneisiin kohdistuvat vahingot. Vahinko voi aiheutua ihmisen toiminnasta tai vaikkapa luonnonilmiöiden seurauksena. Omaisuusvakuutusten valinnassa auttaa liiketoimintasi merkittävimpien riskien arviointi, minkä perusteella voit hankkia tarvittavat vakuutukset.  Omaisuusvakuutuksia ovat mm. omaisuusrikosvakuutus, rikkovakuutus ja vuotovakuutus.

Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksella korvaat yrityksesi toiminnasta aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot. Vastuuvakuutus on yksi tärkeimmistä hankittavista vakuutuksista, sillä myös huolellisesti toimintansa suunnitellut yritys voi joutua vahingonkorvausvelvolliseksi tapaturman sattuessa. Vastuuvakuutusten yhteydessä on myös suositeltavaa harkita oikeusturvavakuutusta, näin yrityksesi nimissä solmitut sopimukset ovat oikeusturvavakuutuksen piirissä. Keskeytysvakuutuksella vastaavasti turvaat asemasi, jos yritystoimintaa keskeytyy esimerkiksi tapaturman takia. Vastuuvakuutuksiin kuuluu myös mm. tuotevastuuvakuutus.

Vakuutusten valinnassa auttaa ammattilainen

YEL-vakuutus on usein ainoa toiminimen pakollisista vakuutuksista, eikä toiminimellä yrittävän henkilön tarvitse välttämättä hankkia vapaaehtoisia vakuutuksia. On kuitenkin järkevää pohtia, miten vakuuttaa yrityksesi toiminta, rahoitus ja kiinteä omaisuus, sinua itseäsi unohtamatta. Vakuutusasioissa kannattaa kysyä neuvoa osaavalta henkilöltä, joka voi arvioida vakuutustarpeet yrityksesi nykyhetkeä ja tulevaisuutta ajatellen. ilona.worksilla sinua auttavat yrittäjyyden asiantuntijat.

VERTAA VAKUUTUKSET

Muista! Yleiskielessä toiminimi tarkoittaa usein toiminimiyrittäjää eli yksityistä elinkeinonharjoittajaa, kun taas lainsäädännössä sillä tarkoitetaan yrityksen nimeä. Tässä artikkelissa keskityimme toiminimiyrittäjän vakuutuksiin.

Sisältö tarkistettu ja päivitetty 10.1.2022.