| Ceyda Kupaci

Yrityksen vakuutukset – Mitkä ovat yrittäjän pakolliset vakuutukset?

Yrityksen vakuutukset – Mitkä ovat yrittäjän pakolliset vakuutukset?

Mitkä yrittäjän vakuutukset ovat pakollisia ja mitkä vapaaehtoisia? Vakuutusten tarpeeseen vaikuttaa merkittävästi yrityksesi toimiala ja se aloitatko toimintasi yksin vai onko sinulla palkattua henkilöstöä.

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus)

Jos toimit yksinyrittäjänä, pääsääntöisesti ainoa pakollinen vakuutuksesi on yrittäjän eläkelakiin perustuva YEL-vakuutus. Yrittäjän eläkelain mukaan Suomessa asuvan ja toimivan yrittäjän on vakuutettava itsensä vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. 

YEL-vakuutus kasvattaa eläkettäsi ja parantaa muuta sosiaaliturvaasi monipuolisesti. YEL-vakuutuksen avulla saat tukea toimeentuloosi jos sairastut, jäät työttömäksi, saat perheenlisäystä tai jäät eläkkeelle. Lisäksi YEL-vakuutus tarjoaa perhe-eläketurvan, joka antaa suojaa läheisillesi. YEL-vakuutus on läkisääteinen, eikä sitä voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. 

Jos ryhdyt ensimmäistä kertaa yrittäjäksi, saat YEL-maksuista 22 % alennusta neljältä ensimmäiseltä vuodelta. YEL-maksut voit vähentää joko henkilökohtaisessa tai yrityksesi verotuksessa. 

Onko sinun otettava YEL-vakuutus?

Sinun on otettava YEL-vakuutus, jos: 

 • ​Olet 18–67-vuotias
 • Asut Suomessa
 • Työskentelet yrityksessäsi
 • Toimit yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta
 • Et kuulu saman toiminnan perusteella muun eläkelain piiriin
 • Arvio työtulostasi, eli työpanoksesi arvosta, yrittäjänä on vuositasolla vähintään 9 010,28 €  (vuonna 2024)

YEL-velvollisuus eri yhtiömuodoissa

YEL-velvollisia ovat kaikki toiminimi- ja kevytyrittäjät, avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet, jotka työskentelevät kyseisessä yrityksessä.

Osakeyhtiössä YEL-velvollinen on henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa – eli esimerkiksi toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä – ja jonka omistusosuus yrityksestä on yli 30 %.

Myös johtavassa asemassa oleva henkilö, jonka omistusosuus ylittää 50 % yhdessä perheenjäsentensä kanssa on YEL-velvollinen. Jos harkitset yrittäjäksi ryhtymistä, muista, että tietyin ehdoin myös yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet on vakuutettava yrittäjän eläkevakuutuksella.

YEL-velvollisuus sivutoimisena yrittäjänä

Sivutoimisena yrittäjänä tarvitset YEL-vakuutuksen, mikäli työtulosi ylittää vuositasolla 9 010,28 € ja muut ehdot täyttyvät. Sinulla voi siis olla YEL-vakuutuksen kanssa samanaikaisesti myös TyEL-vakuutus palkkatyön kautta. 

YEL-velvollisuus eläkeläisenä yrittäjänä

Jos olet vanhuuseläkkeellä, YEL-vakuutus on sinulle vapaaehtoinen. Vapaaehtoisen vakuutuksen voit aloittaa tai päättää koska tahansa, et kuitenkaan takautuvasti. Osittaisella vanhuuseläkkeellä tarvitset YEL-vakuutuksen, jos yllä olevat YEL-vakuuttamisen ehdot täyttyvät. 

YEL-velvollisuus pienelle yritykselle

Jos yritystoimintasi on pienimuotoista ja työtulosi yrittäjänä jää vuositasolla alle 9 010,28 € (vuonna 2024), YEL-vakuutus on sinulle vapaaehtoinen. 

YEL-velvollisuus kausiluonteisena yrittäjänä

Jos yritystoimintasi on kausiluonteisesti toistuvaa, toimintasi luokitellaan jatkuvaksi, vaikka sen kesto olisi alle neljä kuukautta vuodessa. Esimerkiksi jos pidät aina kesäisin kioskia kolmen kuukauden ajan, olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen. 

Milloin YEL-vakuutus tulee ottaa? 

YEL-vakuutus on otettava puolen vuoden sisällä yritystoiminnan aloittamisesta. Vakuutus kannattaa kuitenkin ottaa heti yritystoiminnan alkaessa, jotta et joudu maksamaan useamman kuukauden YEL-maksuja kerralla. 

Jos et ole varma täyttyykö YEL-velvollisuuden alaraja, kannattaa työtuloa miettiä kuukausitasolla ja hankkia YEL-vakuutus, kun oman työpanoksen arvo on kuukausitasolla vähintään 750 €. 

 YEL-maksu perustuu työtuloosi ja on tietty prosenttiosuus siitä. YEL-työtulo eli työpanoksesi arvo on summa, jonka voisit maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekin, joka tekee yrityksessäsi samaa työtä kuin sinä. YEL-työtulolla on ala- ja yläraja, ja vakuutusmaksun määräävä prosenttiosuus muuttuu yrittäjän iän myötä.

 • Alaraja eli YEL-vakuutuksen minimi on 9 010,28 € (2024)
 • Mahdollisuus kuulua työttömyysturvan piiriin 14 803 € (2024)
 • Yläraja 204 625 € (2024)

YEL-työtulon laskemisesta voit lukea lisää täältä.  

Työnantajan pakolliset vakuutukset

Jos yrityksesi palkkaa työntekijöitä, sinun täytyy vakuuttaa heidät lakisääteisillä henkilövakuutuksilla. Työnantajana olet velvoitettu ottamaan TyEL-vakuutuksen ja työtapaturmavakuutuksen sekä maksamaan työttömyysvakuutusmaksun.

Työntekijän eläkevakuutus (TyEL-vakuutus)

Työnantaja sinun tarvitsee vakuuttaa työntekijäsi lakisääteisellä TyEL-vakuutuksella. Työntekijän työeläkevakuutus (TyEL) tarjoaa työntekijällesi eläketurvaa, suojaa työntekijäsi työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta ja mahdollistaa ammatillisen kuntoutuksen.

Milloin TyEL-vakuutus on pakollinen? 

Työntekijäsi tulee vakuuttaa TyEL-vakuutuksella, jos hän

 • tekee työtä työsuhteessa (säännöllinen palkanmaksu)
 • on 17–67-vuotias (yläikäraja riippuu työntekijän syntymävuodesta)
 • saa työstä palkkaa vähintään 68,57 €/kk (2024).

TyEL-vakuuttaminen alkaa työntekijän 17-vuotispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin työntekijän vakuuttamisen yläikäraja täyttyy. 

TyEL-vakuuttamisen yläikäraja

TyEL-vakuuttamisen yläikäraja riippuu työntekijäsi syntymävuodesta

 • Vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä yläikäraja on 68 vuotta
 • Vuonna 1958–1961 syntyneillä yläikäraja on 69 vuotta
 • Vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneillä yläikäraja 70 vuotta

TyEL-vakuutus – Vinkit eläkevakuutusyhtiön valintaan

Työtapaturmavakuutus – lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijälle

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen työntekijän vakuutus, jolla työntekijä vakuutetaan työn tekemisen aikana sattuneiden tapaturmien tai aiheutuneiden ammattitautien varalta. Työtapaturmavakuutuksen maksu on tietty prosentti työntekijän palkasta. Se riippuu mm. yrityksen toimialasta ja siitä, kuinka riskialtista työ on. Samassa yrityksessä voi olla useita eri tehtäväkohtaisia maksuprosentteja. Työtapaturmavakuutus on siis osa työnantajan maksamia sivukuluja.

Milloin työtapaturmavakuutus on pakollinen? 

Sinun tulee ottaa työntekijällesi työtapaturmavakuutus silloin, kun hänelle työstä maksettava palkka ylittää 1 500 € vuodessa (2024). Vakuuttamisvelvollisuus perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin.

Työtapaturmavakuutukseen sisältyvä henkivakuutus 

Työnantajana olet yleensä velvoitettu ottamaan myös henkivakuutuksen eli ryhmähenkivakuutuksen työntekijöillesi. Käytännössä ryhmähenkivakuutus sisältyy vakuutusyhtiöltä ottamaasi työtapaturmavakuutukseen, etkä yleensä edes voi yksityisenä työnantaja ostaa sitä erikseen. Laki edellyttää, että ryhmähenkivakuutus pitää ottaa, jos käytetty työehtosopimus sitä vaatii.

Työttömyysvakuutusmaksu – Lakisääteinen velvollisuus

Edellä kuvattujen pakollisten vakuutusten lisäksi työttömyysvakuutusmaksujen maksaminen on jokaisen työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan erilaisia etuuksia, kuten työttömyysturvaa, aikuiskoulutustukea ja eläke-etuuksia. Työttömyysvakuutusmaksut määräytyvät palkkojen perusteella ja maksuprosenteista säädetään vuosittain lailla. Sekä työnantaja että työntekijä ovat työttömyysvakuutusmaksuvelvollisia ja molemmat osapuolet maksavat siitä osansa. Maksusta huolehtii työnantaja. Työnantaja tilittää palkanmaksun yhteydessä pidättämänsä palkansaajan osuuden sekä oman osuutensa työttömyysvakuutusmaksuista Työttömyysvakuutusrahastoon.

Milloin työttömyysvakuutusmaksu on pakollinen? 

Olet velvoitettu maksamaan työttömyysvakuutusmaksua, kun työntekijäsi on 18–65 vuotias ja maksat hänelle palkkaa yli 1 500 € vuodessa (2024). 

Muita pakollisia vakuutuksia

Pääsääntöisesti YEL-vakuutus on ainoa yrittäjältä vaadittu pakollinen vakuutus. Tähän on kuitenkin olemassa toimialakohtaisia poikkeuksia, kuten:

 • potilasvakuutus, joka on lakisääteinen terveyden-ja sairaanhoitoalan yrittäjille (esimerkiksi fysioterapeuteille ja hierojille) sekä
 • ympäristövahinkovakuutus, mikäli yritystoimintaan liittyy olennainen riski ympäristövahingosta tai jos toiminta aiheuttaa yleistä haittaa ympäristölle.

Mikäli hankit yritystoimintaasi varten auton tai muun kulkuneuvon, sinun on ostettava liikennevakuutus, joka on pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville ajoneuvoille ja perävaunuille.

Yrittäjyyden asiantuntijat apunasi

Kauttamme vertaat ja hankit YEL- ja TyEL-vakuutukset helposti! Asiantuntijamme auttavat sinua vertaamaan hintoja ja valitsemaan sinulle parhaimman vaihtoehdon. Autamme sinua kaikessa yrittämiseen liittyvässä, aina yrityksen perustamisesta palveluiden hankintaan. Kysyminen ei maksa mitään, palvelumme on yrittäjälle aina ilmainen!

 Vertaa ja hanki YEL-vakuutus 

Vertaa ja hanki TyEL-vakuutus

Kysy yrittäjyyden asiantuntijalta