| Henna Kankainen

Näin YEL-vakuutus vaikuttaa vanhempainpäivärahaasi ja turvaa perheesi tulevaisuuden

Näin YEL-vakuutus vaikuttaa vanhempainpäivärahaasi ja turvaa perheesi tulevaisuuden

YEL-vakuutuksen monipuolisuudesta kertovan juttusarjan kolmannessa osassa Elon asiantuntijat kertovat, miten YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa perhe-etuuksiin ja perhe-eläkkeeseen.

Vanhempainpäivärahojen perusteena on YEL-työtulo

− Usein luullaan, että Kelan perhe-etuudet määräytyvät nostetun palkan mukaan, mutta näin ei kuitenkaan ole. Kuten sairauspäiväraha, myös vanhempainpäiväraha lasketaan yrittäjälle vahvistetun YEL-työtulon mukaan, kertoo Elon liiketoiminta-asiantuntija Kristiina Sandén.

Kela laskee äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan sekä osittaisen vanhempainrahan määrän vuositulon mukaan. Vuositulo lasketaan niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Yrittäjän kohdalla vuositulon laskennan pohjana käytetään YEL-työtuloa. Jos YEL-työtulon määrä on muuttunut tarkasteltavan 12 kuukauden aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo. Jos yrittäjä on palkkatyössä yrittäjätoimintansa ohella, huomioidaan vuositulossa sekä palkkatulo että YEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.

− Työtulon tulee vastata yrittäjän todellista työpanosta. Jos työpanoksessa on merkittäviä muutoksia, pitäisi YEL-työtulo tarkistaa. YEL-työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti, joten muutoksesta kannattaa ilmoittaa aina heti kun yrittäjätoiminnassa tapahtuu muutoksia, Sandén neuvoo.

Mikäli yrittäjä jatkaa työskentelyä vanhempainvapaalla, voi YEL-vakuutus olla edelleen aiheellinen. Jos työskentely jatkuu sen suuruisena, että YEL-työtulon alaraja 8 063,57 euroa vuonna 2021 täyttyy, tulee YEL-vakuutus pitää edelleen voimassa. Jos työpanos jää pienemmäksi tai työskentely ei jatku lainkaan, voidaan YEL-vakuutus päättää perhevapaan ajaksi.

Perhe-eläke turvaa lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa

Perhe-eläkkeen määrä perustuu eläkkeeseen, jota menehtynyt yrittäjä itse sai tai olisi saanut työkyvyttömyyseläkkeenä kuolinpäivänään. Perhe-eläkkeen määrään vaikuttaa edunsaajien lukumäärä. Lisäksi leskeneläkettä saatetaan vähentää, jos ei ole alaikäisiä lapsia. Enimmillään leskeneläke on puolet menehtyneen yrittäjän eläkkeestä. Jos edunsaajina on leski ja kaksi lasta, perhe-eläke on menehtyneen yrittäjän eläkkeen suuruinen.

Jos esimerkiksi vuonna 1962 syntynyt yrittäjä kuolisi 55-vuotiaana ja olisi työskennellyt 21-vuotiaasta saakka 36 000 euron vuotuisella YEL-työtulolla (tai 3 000 euron kuukausiansiolla), arvioitu leskeneläkkeen määrä olisi noin 1 000 euroa kuukaudessa. Jos yrittäjän työtulo taas olisi ollut minimissä eli 8 063,57 euroa vuodessa (tai ansiot 660 euroa kuukaudessa), arvioitu leskeneläkkeen määrä olisi noin 219 euroa kuukaudessa. Laskelmat ovat arvioita eikä niissä ole huomioitu mm. indeksien korottavaa eikä elinaikakertoimen alentavaa vaikutusta eikä lesken omien ansioiden vaikutusta.

− Välillä yrittäjät kysyvät, eikö kannattaisi pitää YEL-työtulo minimissä ja keskittyä muuhun sijoittamiseen. Leskeneläkkeen määrää muihin sijoituskohteisiin verrattaessa on hyvä huomata, että leskeneläkettä maksetaan koko loppuelämän ajan eli hyvinkin pitkään, jopa vuosikymmenten ajan. Jos leski saa vaikkapa 20 vuoden ajan leskeneläkettä 1 000 euroa kuukaudessa, siitä kertyy jo 240 000 euron suuruinen kokonaispotti ilman indeksien eläkkeen määrää nostavaa vaikutusta, selittää Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara.

YEL-työtulon päivittäminen onnistuu helpoiten Elon verkkopalvelussa. Työtulomuutoksen voi tehdä myös soittamalla Elon asiakaspalveluun. Työtulo kannattaa päivittää aina heti kun se on ajankohtaista, sillä muutosta ei voi tehdä takautuvasti.

Vieraskynäkirjoitus. Työeläkeyhtiö Elo on suuri suomalainen työeläkevakuuttaja. Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä noin 40 prosenttia on valinnut Elon työeläkekumppanikseen. Elo vastaa yli 393 000 työntekijän ja yli 83 000 yrittäjän tulevista eläkkeistä ja huolehtii yli 243 000 eläkkeensaajasta ja noin 26 miljardin euron sijoitusomaisuudesta. www.elo.fi