| Henna Kankainen

Yrittäjä: Näin YEL-vakuutus turvaa, jos sairastut

Yrittäjä: Näin YEL-vakuutus turvaa, jos sairastut

Moni yrittäjä kokee, että hänellä ei ole varaa sairastaa. Erityisen hankalaa on yksinyrittäjällä, sillä sairauden iskiessä ei ole tuuraajaa. Yritystoiminta seisoo paikallaan eikä synny tulosta. Onneksi myös yrittäjä voi hakea Kelan sairauspäivärahaa, joka paikkaa ansionmenetystä sairastamisen ajalta.

YEL-vakuutuksen monipuolisuudesta kertovan juttusarjan toisessa osassa Elon liiketoiminta-asiantuntija Kristiina Sandén kertoo, mitä hyötyä YEL-vakuutuksesta on yrittäjän sairastuessa tai työkyvyn heiketessä.

Yrittäjän sairauspäiväraha lasketaan YEL-työtulon mukaan

Kela laskee yrittäjän sairauspäivärahan määrän vuositulon mukaan. Vuositulo lasketaan niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Yrittäjän kohdalla vuositulon laskennan pohjana käytetään YEL-työtuloa. Jos YEL-työtulon määrä on muuttunut tarkasteltavan 12 kuukauden aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo. Jos yrittäjä on palkkatyössä yrittäjätoimintansa ohella, huomioidaan vuositulossa sekä palkkatulo että YEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.

− YEL-vakuutetun yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä. Jos työskentelee työntekijänä tai harjoittaa pienimuotoista yrittäjätoimintaa ilman YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää, neuvoo Sandén.

Työkyvyn heiketessä apua ammatillisesta kuntoutuksesta

Kelan sairauspäiväraha auttaa yrittäjää lyhytkestoisen työkyvyttömyyden sattuessa kohdalle. Joskus työkyvyttömyys kuitenkin pitkittyy eikä nykyisissä työtehtävissä jatkaminen ei ole enää mahdollista. Tällöin YEL-vakuutetulla yrittäjällä on mahdollisuus hakea apua ammatillisesta kuntoutuksesta tai hakea työkyvyttömyyseläkettä. Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen on mahdollista jo ennen sairauspäivärahakauden alkamista, eikä hakeminen kuntoutustuen aikanakaan ole vielä liian myöhäistä.

− Silloin tällöin kuulee yrittäjiltä, että he mieluummin sijoittavat tai säästävät itse eläkepäiviä varten kuin maksavat työeläkevakuutusmaksuja. Kukaan ei kuitenkaan osaa ennustaa kauanko säästöjä ehtii kerätä, kun sairaus tai työkyvyttömyys osuukin kohdalle. YEL-vakuutusta ei pitäisikään ajatella pelkästään sijoituksena eläkepäiviin, sillä se on vakuutus myös ennen eläkeikää, Sandén kertoo.

Yrittäjä määrittelee sosiaaliturvansa tason itse

Yrittäjä on palkansaajaan nähden ainutlaatuisessa asemassa, sillä hänellä on sekä vapaus että vastuu määritellä oman sosiaaliturvansa taso. Jos yrittäjä sairastuu vakavasti, YEL-työtulo vaikuttaa Kelan sairauspäivärahan lisäksi myös kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen määrään.

− Onkin ensiarvoisen tärkeää, että jokainen yrittäjä ymmärtää YEL-työtulon vaikutuksen ja huomioi sen oman työtulonsa määrittelyssä, korostaa Sandén.

YEL-työtulon päivittäminen onnistuu helpoiten Elon verkkopalvelussa tai Yrittäjän mobiili -sovelluksella. Työtulomuutoksen voi tehdä myös soittamalla Elon asiakaspalveluun. Työtulo kannattaa päivittää aina heti kun se on ajankohtaista, sillä muutosta ei voi tehdä takautuvasti.

Vieraskynäkirjoitus. Työeläkeyhtiö Elo on suuri suomalainen työeläkevakuuttaja. Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä noin 40 prosenttia on valinnut Elon työeläkekumppanikseen. Elo vastaa yli 393 000 työntekijän ja yli 83 000 yrittäjän tulevista eläkkeistä ja huolehtii yli 243 000 eläkkeensaajasta ja noin 26 miljardin euron sijoitusomaisuudesta. www.elo.fi