| Nita Arifi

Toiminimen verovähennykset – Nämä kulut saat vähentää

Toiminimen verovähennykset – Nämä kulut saat vähentää

Toiminimen verovähennykset ovat rahanarvoinen etu yritystoiminnassa. Tämän artikkelin tavoite on auttaa toiminimiyrittäjää ymmärtämään käytännössä, miten vähennykset toimivat, mitä toiminimi voi vähentää verotuksessa ja kuinka verovähennyksiä voidaan hyödyntää parhaiten rahan säästämiseksi.

Mitä tarkoittaa verovähennys?

Verovähennyksillä tarkoitetaan kuluja, jotka voit vähentää verotettavasta tulosta. Toiminimelle vähennykset ovat elinkeinotoiminnan menoja, jotka liittyvät yrityksen tulojen hankintaan sekä säilytykseen. Huomioimalla kaikki vähennyskelpoiset kulut toiminimiyrittäjä voi laskea yritystoiminnan verotettavaa tulosta, jolloin hän maksaa myös veroja vähemmän.

Esimerkki:

Kampaaja Ilona tilaa hiusvärit ja kampaamotarvikkeet. Kampaajakäynnin aikana hän tarjoaa asiakkailleen kahvia. Odottaessaan asiakas lukee kauneuslehteä. Kampaamotarvikkeet, kahvitarjoilu ja lehtitilaus ovat vähennyskelpoisia kuluja, sillä ne liittyvät liiketoimintaan.

Mistä toiminimi voi saada verovähennystä?

Yrityksen perustamiskulut

 • Yrityksen perustamisvaiheessa syntyy monenlaisia kuluja, kuten esimerkiksi liiketoiminnan suunnittelukulut, lupien hankkimiskulut sekä Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröitymismaksu.

Työhuoneen vuokra- tai omistamiskulut

 • Kotona työskentelystä voi vähentää joko kaavamaisen työhuonevähennyksen tai työtilan todelliset kustannukset. Kaavamainen vähennys kokopäiväistä etätyötä tekeville on enintään 920 euroa vuodessa (vuoden 2022 verotuksessa). Todelliset kustannukset sisältävät kaikki kustannukset, joita tilan hankkiminen ja ylläpitäminen aiheuttavat.
 • Jos olet ostanut työtilan, voit vähentää työtilan kulut, mukaan lukien sähkö-, jäte- ja kiinteistöverokulut. Jos tilaa käytetään myös muuhun kuin yritystoimintaan, vähennykset ovat osittaisia.
 • Liiketilan tai työhuoneen vuokrakustannukset ovat kokonaan vähennyskelpoisia.
 • Jos olet ostanut työtilan, voit vähentää työtilan kulut, mukaan lukien sähkö-, jäte- ja kiinteistöverokulut. Jos tilaa käytetään myös muuhun kuin yritystoimintaan, vähennykset ovat osittaisia.
 • Liiketilan tai työhuoneen vuokrakustannukset ovat kokonaan vähennyskelpoisia.

Työvälineet ja laitteet

 • Toiminimellä on mahdollisuus vähentää verotuksessa työvälineiden ja laitteiden hankintakuluja, kuten tietokoneen, puhelimen, tulostimen, ohjelmistojen ja muiden vastaavien työvälineiden hankintakuluja.

Matkakulut

 • Verovähennyskelpoisia matkakuluja ovat kulut, jotka syntyvät työmatkoista ja liikematkoista. Näihin kuuluvat esimerkiksi matkat asiakastapaamisiin sekä liikematkojen kulut, kuten majoitus, päivärahat ja muut tarpeelliset kulut matkan aikana.
 • Jos käytät omaa autoasi yritystoiminnan ajoihin, ajoista tulee pitää ajopäiväkirjaa. Jos yli puolet vuoden ajokilometreistä on yritystoiminnan ajoja, auton katsotaan olevan yrityskäytössä ja voit vähentää yritystoiminnan ajoista autoon liittyvät kulut, kuten polttoaine, huollot ja vakuutukset. Jos taas autoa käytetään enimmäkseen yksityiskäyttöön, voit vähentää yritystoiminnan ajoista kilometrikorvaukset. 
 • Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja ei voi vähentää yrityksen verotuksessa, mutta ne voit vähentää henkilökohtaisella veroilmoituksellasi. 

Jäsenmaksut

 • Näitä voivat olla ammattijärjestöjen jäsenmaksut, jotka liittyvät yrittäjän edunvalvontaan tai ammattitaidon ylläpitämiseen. Tähän sisältyy myös Suomen Yrittäjien ja niiden paikallisjärjestöjen jäsenmaksut.

Vakuutusmaksut

 • Yrittäjän eläkevakuutusmaksu on aina verovähennyskelpoinen, kun taas muiden vakuutusmenojen vähennyskelpoisuus riippuu vakuutuksen tyypistä. Esimerkiksi matkavakuutus ei ole vähennyskelpoinen, mutta tapaturmavakuutus on.

Koulutus- ja kehittämiskulut

 • Voit vähentää koulutuskulut, jotka liittyvät oman ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi kurssimaksut tai valmennuskulut.

Markkinointikulut 

 • Tällaisiin kuluihin sisältyvät erilaiset mainosmateriaalit, kuten esitteet ja muut painotuotteet, sekä mainostoimistojen palvelut, jotka sisältävät mainoskampanjoiden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Mediamainonta, joka voi sisältää esimerkiksi televisio- ja sanomalehtimainontaa, sekä digitaalinen mainonta, joka kattaa verkkosivujen mainokset, hakukonemarkkinoinnin (SEM) ja sosiaalisen median mainonnan, ovat myös vähennyskelpoisia kuluja. Vähennättäviä kuluja ovat myös yritysten osallistuminen messuille ja tapahtumiin, kuten messuosastojen ja mainoslahjojen kustannukset.

Edustuskulut

 • Kuluja, jotka syntyvät asiakkaan tai yhteistyökumppanin viihdyttämisestä, tarkoituksena parantaa suhdetta ja vahvistaa liiketoimintaa. Edustuskuluista saa vähentää 50 %.
 • Ota huomioon, että edustuskulut eivät ole alv-vähennyskelpoisia.

Työterveyshuolto

 • Ensin on laadittava työterveyshuollon suunnitelma ja solmittava sopimus työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa, jotta vähennyksen edellytykset täyttyvät. Työterveyshuollon kustannusten vähennyskelpoisuus edellyttää myös, että kulut ovat kohtuullisia yrittäjän työpanokseen nähden.
 • Kelan korvaus on rajattu tiettyyn enimmäismäärään henkilöä kohden ja jäljelle jäävän osan toiminimi voi vähentää verotuksessa.

Mitä kuluja toiminimi ei voi vähentää verotuksessa?

Toiminimi ei voi vähentää verotuksessa kaikkia kuluja. Joitain kuluja ei voi vähentää, koska niitä ei pidetä liiketoiminnan kuluina tai ne eivät ole verotuksessa hyväksyttäviä kuluja.

Esimerkkejä kuluista, joita toiminimi ei voi vähentää verotuksessa:

Yksityiskulut

 • Toiminimi ei voi vähentää henkilökohtaisia ​​kuluja, kuten vaatteita, ruokaa, asumiskuluja tai muita henkilökohtaisia ​​kuluja, koska ne eivät ole liiketoiminnan kuluja.

Oma palkka

 • Toiminimiyrittäjän ei ole mahdollista maksaa itselleen palkkaa, vaan hän nostaa rahaa omaan käyttöönsä yksityisottoina. Yksityisotot merkitään yrityksen kirjanpitoon, mutta niitä ei voi pitää yrityksen menoeränä, eikä niitä näin ollen voi vähentää verotuksessa.

Puolisolle tai alle 14-vuotiaalle maksettu palkka

 • Ellei voida osoittaa, että palkan maksaminen on ollut liiketoiminnan kannalta tarpeellista ja palkka vastaa kohtuullista korvausta tehdystä työstä.
 • Jos puoliso työskentelee liiketoiminnassa, elinkeinotulon voi jakaa verotuksessa puolisoiden kesken.

Muut 

 • Sakot, seuraamusmaksut tai muut sanktioluonteiset maksut.
 • Lahjoitukset ja sponsoroinnit.
 • Osakepääoma.
 • Osingot ja muut voitonjaot.

HUOM! Verovähennyksiin liittyvät rajat voivat olla epäselviä ja häilyviä, erityisesti uusille yrittäjille. Mikäli jokin asia verovähennyksissä askarruttaa, suosittelemme ottamaan yhteyttä kirjanpitäjääsi tai yritysasiantuntijaamme, jotka voivat auttaa selventämään tilannetta.

Eikö sinulla ole vielä kirjanpitopalvelua? 

ilona.worksin verkkosivujen kautta vertailet helposti tilitoimistoja ja taloushallinnon ratkaisuja. Laskurillamme vertaat palveluiden ominaisuuksia ja hintoja sekä hankit sinulle sopivimman palvelun suoraan verkkokaupastamme.

VERTAA KIRJANPITOPALVELUT