| Jenni S.

Aloittava yrittäjä – Muista huolehtia nämä 4 tärkeää asiaa

Aloittava yrittäjä – Muista huolehtia nämä 4 tärkeää asiaa

Aloittava yrittäjä – Huolehdi nämä 4 tärkeintä asiaa kuten, luvat ja ilmoitukset, lakisääteiset eläkevakuutukset, yrittäjän vakuutukset sekä kirjanpito. Kun nämä ovat kunnossa, niin tiedät että voit huoletta keskittyä yrittämiseen.

1. Luvat ja ilmoitukset patentti- ja rekisterihallitukselle 

Aloittavasta yritystoiminnasta pitää tehdä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Yrityksen perustamisesta voi ilmoittaa samalla lomakkeella Patentti- ja rekisterihallitukseen ja Verohallintoon. 

Suomessa on sallittua perustaa laillinen ja hyvän tavan mukainen elinkeino ilman erillistä viranomaislupaa. On kuitenkin olemassa aloja, joiden aloittamiseen tarvitaan erillinen lupa, tai siitä täytyy tehdä ilmoitus viranomaisille. Esimerkkejä luvanvaraisista yrityksistä ovat ravintolat, kaupat, korjaamot ja kauneusalan toimijat. Ennen tilojen käyttöönottoa tarvitaan tarkastuksia ja lupia terveysviranomaisilta, jotta voidaan varmistaa, että tilat ja toiminta täyttävät Suomessa vaadittavat kriteerit.

Mm. seuraavat alat tarvitsevat erillisen luvan:

  • alkoholin anniskelu ja myynti
  • alkoholin valmistus- ja tukkumyyntiluvat
  • arvopaperiliikkeiden ja optioyhteisön toiminta, arvopaperipörssitoiminta 
  • panttilainaustoiminta
  • perintätoiminta toisen lukuun
  • postitoiminnan harjoittaminen
  • sijoitusrahastotoiminta
  • sähkölaitteiden suunnittelu, rakentaminen, valmistaminen, korjaaminen, huoltaminen ja käyttäminen, sähkön tuottaminen ja siirto muuhun kuin omaan käyttöön
  • teletoiminta

Voit tulevaisuudessa perustaa yrityksen digitaalisesti perusta yritys-palvelumme kautta ilman erillisiä viranomaisilmoituksia ja paperisotaa. Sinun tarvitsee vain täyttää tietosi palveluun ja me teemme puolestasi ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle.

2. Lakisääteiset eläkevakuutukset yrittäjälle

Yrittäjän on otettava itselleen eläkevakuutus kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisten edellytysten täyttyessä yrittäjä tarvitsee vakuutuksen vaikka toimisi yrittäjänä vain sivutoimisesti tai kausiluonteisesti. Samat säännöt koskevat kevytyrittäjää ja toiminimiyrittäjää. 

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus) on pakollinen, jos yrittäjä on 18-68 -vuotias ja arvioitu työtulo on vähintään 7 958,99 euroa vuodessa (vuonna 2020). Lisäksi yritystoiminnan on jatkuttava minimissään neljän kuukauden ajan. 

Pakollisen yrittäjän eläkevakuutuksen lisäksi joillakin aloilla on otettava myös muita vakuutuksia. Lisäksi kannattaa harkita myös muita vapaaehtoisia vakuutuksia, jotka tuovat turvaa toimeentuloon ja tapaturmien sattuessa. 

Vertaa YEL-vakuutukset ilmaiseksi

3. Yrittäjän kirjanpitovelvollisuus

Suomessa jokaisella yrittäjällä on kirjanpitovelvollisuus, joka on järjestettävä jollain tavalla. Yksinkertaisimmillaan kirjanpito tarkoittaa kaikkien yritystoimintaan liittyvien tulojen ja menojen kirjaamista ja tallentamista luotettavaan muotoon. Kirjanpidon voi hoitaa itse, tai palkata ulkopuolisen toimijan, jolloin yrittäjän aikaa säästyy muihin tärkeisiin juttuihin. Monet yritykset käyttävät ulkopuolista tilitoimistojen palveluja hoitamaan yrityksen kirjanpidon.

Kirjanpidon avulla yrittäjä saa tietoa toiminnan kannattavuudesta ja samalla kirjanpito luo pohjan sille kuinka paljon liiketoiminnasta pitää maksaa veroja. 

Vertaa kirjanpidon palvelut ilmaiseksi

4. Yrittäjän verotus ja ennakkoperintärekisteri

Yritysmuoto vaikuttaa siihen, miten yritystä verotetaan. Tämä kannattaa ottaa huomioon kun valitset yritysmuodon. Voit tutustua yritysmuodon valitsemiseen tästä.

Aloittava yrittäjä voi ilmoittautua Verohallinnon ennakkoperintärekisteriin. Ilmoittautuminen tehdään samalla lomakkeella kuin ilmoitus yrityksen perustamisesta. Jos yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, voi asiakasta laskuttaa ilman ennakonpidätystä. 

Maksettavan veron määrä määräytyy siitä tulosta, joka yrittäjälle tai yritykselle jää, kun myynnistä on vähennetty kaikki yritystoiminnan kulut. Yrityksen verot maksetaan etukäteen arvioidun verotettavan tulon perusteella. Arvio perustuu edellisen vuoden verotetun tulon määrään. Aloittavassa yrityksessä yrittäjä arvioi itse verotettavan tulon määrän ja ilmoittaa sen verottajalle. 

Tulevan digitaalisen ilona.works-palvelumme kautta yrityksen perustaminen on helppoa ja vaivatonta. Opastamme sinut kohta kohdalta yrityksen perustamisessa ja ilmoitamme tarvittaessa yrityksesi ennakkoperintärekisteriin.