| Henna Kankainen

Milloin toiminimi kannattaa muuttaa osakeyhtiöksi?

Milloin toiminimi kannattaa muuttaa osakeyhtiöksi?

Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja sopii yleisesti yritysmuodoksi, kun yritystoiminta on suhteellisen pienimuotoista ja perustuu pääosin yrittäjän omaan työpanokseen. Jos yritystoiminta on aloitettu toiminimellä, yritysmuodon voi myöhemmin tarvittaessa muuttaa osakeyhtiöksi. 

Toiminimi ja osakeyhtiö eroavat toisistaan esimerkiksi verotuksessa ja hallinnollisissa asioissa. Lue lisää toiminimen ja osakeyhtiön eroista tästä. Usein toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi tulee ajankohtaiseksi, kun liiketoiminta alkaa kasvaa, mutta yritysmuodon muutokseen voi olla myös muita syitä. 

Missä tilanteessa yritysmuodon muutos kannattaa?

Jokainen tilanne on aina yksilöllinen, joten ei ole olemassa yksinkertaista vastausta, milloin toiminimi kannattaisi muuttaa osakeyhtiöksi. Yleisesti toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi kannattaa harkita, jos liikevaihto kasvaa, liiketoiminnasta syntyy säästöön jääviä voittoja, yritykseen palkataan työntekijöitä, yrittäjällä on paljon muita tuloja tai omistuspohjaa halutaan laajentaa. Yritysmuodon muutoksen kannattavuutta pohtiessa on kuitenkin yleensä järkevää kääntyä kirjanpitäjän puoleen.

Liiketoiminnan laajentuminen

Toiminnan laajentuessa ja liikevaihdon kasvaessa, yritystoiminnan riskit alkavat usein myös kasvaa. Toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa yritystoiminnan veloista ja vastuista. Osakeyhtiö on yrittäjästä erillinen oikeushenkilö, joten osakeyhtiössä yrittäjä on vastuussa toiminnasta vain sijoittamansa rahamäärän verran. Tästä syystä riskien kasvaessa osakeyhtiö on usein toiminimeä turvallisempi vaihtoehto. 

Kun yritykseen palkataan työntekijöitä, myös työnantajavastuiden kantaminen on usein turvallisempaa osakeyhtiössä. 

Verotukselliset syyt

Toiminimen kohdalla yrityksen tulot ovat myös yrittäjän henkilökohtaista tuloa ja ne verotetaan yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa. Toiminimen tulos verotetaan pääasiassa ansiotuloverolla, mutta osan tuloista voi verottaa myös pääomatuloverolla. Jos olet sivutoiminen toiminimiyrittäjä, yrityksen tulos verotetaan yhdessä muiden tulojen kanssa, ja se saattaa nostaa veroprosentin korkeaksi. Jos toiminimen tulos ja sitä kautta myös veroprosentti alkaa kasvaa, osakeyhtiö tulee usein kannattavammaksi vaihtoehdoksi verotuksen kannalta. 

Osakeyhtiössä yrityksen tulos on erillinen yrittäjän tuloista ja tulosta verotetaan kiinteällä 20 prosentin yhteisöverolla. Yrittäjä voi nostaa erikseen itselleen palkkaa, josta maksetaan ansiotuloveroa ja voittoa voidaan nostaa myös osinkoina. Palkan ja osinkojen määrää voi optimoida, ja tämän vuoksi osakeyhtiön verotus on joustavampaa verrattuna toiminimeen. 

Omistuspohjan muuttaminen

Toiminimellä voi olla vain yksi omistaja, kun taas osakeyhtiössä omistuspohjan laajentaminen on mahdollista. Osakeyhtiössä voit ottaa toisen yhtiömiehen mukaan jakamaan vastuuta tai sijoittamaan rahaa yritykseen. Osakkeiden ja sijoittajien mukaan ottamisen mahdollisuus tekee myös rahoituksen hankkimisesta helpompaa.

Mitä muutoksessa täytyy ottaa huomioon?

Hallinnollisesti osakeyhtiö vaatii toiminimeen verrattuna enemmän työtä. Yritysmuodon muutos tuo mukanaan tiettyjä muutoksia, jotka yrittäjän täytyy ottaa huomioon:

  • Osakeyhtiön voi perustaa yksinkin, mutta osakeyhtiöllä tulee olla hallitus. Hallitukseen tarvitset itsesi lisäksi vähintään yhden varajäsenen.
  • Jos yritysmuodon muutos halutaan tehdä ilman veroseuraamuksia, täytyy pitää huolta siitä, että yrityksen identtisyys säilyy eli sitä voidaan pitää samana yrityksenä. Tämä toteutuu, jos yritystoiminta jatkuu samanlaisena kuin aiemmin, omistussuhteet säilyvät ennallaan sekä yrityksen varat ja velat siirtyvät samanarvoisina perustettavalle osakeyhtiölle. Jos sinulla ei ole hyvää osaamista kirjanpidosta, kannattaa ottaa kirjanpitäjä avuksi tässä. 
  • Yritysmuotoa muutettaessa yrityksen Y-tunnus muuttuu. Uusi Y-tunnus täytyy muistaa päivittää kaikkiin virallisiin asiakirjoihin ja yrityksen sopimukset täytyy siirtää uuden Y-tunnuksen alle. 
  • Kun toiminimi muutetaan osakeyhtiöksi, verovuosi katkeaa osakeyhtiön kaupparekisterimerkintään. Päättyvältä verovuodelta täytyy muistaa tehdä tilinpäätös ja veroilmoitus. Myös näissä asioissa saat apua kirjanpitäjältäsi.
  • Osakeyhtiön kirjanpitovelvoitteet ovat tiukemmat verrattuna toiminimeen. Pienimuotoista yritystoimintaa pyörittävä toiminimi voi helpoimmillaan pitää kirjanpidon yhdenkertaisena, mutta osakeyhtiön tulee aina pitää kahdenkertaista kirjanpitoa ja osakeyhtiöltä vaaditaan aina tilinpäätös. Jos olet aiemmin tehnyt kirjanpitosi itse, osakeyhtiötä perustettaessa kirjanpitäjän hankkiminen on suositeltavaa. Vertaa ja osta yrityksellesi sopivin kirjanpitopalvelu helposti tästä.

Miten toiminimi muutetaan osakeyhtiöksi?

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi toteutetaan perustamalla uusi yritys.  Yritysmuodon muutoksesta tulee tehdä ilmoitus kaupparekisteriin sekä Verohallintoon. Käytännössä muutos tapahtuu tekemällä PRH:lle perustamisilmoitus osakeyhtiöstä ja lopettamisilmoitus toiminimestä. Jos toiminimen toimintaa aiotaan jatkaa osakeyhtiönä ja muutos halutaan toteuttaa ilman veroseuraamuksia, perustamis- ja lopettamisilmoitus täytyy tehdä paperilomakkeella, jotta ilmoitukset saadaan käsiteltyä samanaikaisesti. Paperinen osakeyhtiön perustamisilmoitus maksaa 380 euroa ja toiminimen lopettamisilmoitus on maksuton. 

Aiemmin osakeyhtiötä perustettaessa yrittäjän tuli sijoittaa siihen vähintään 2 500 euroa osakepääomaa, mutta heinäkuusta 2019 lähtien sijoituksen vähimmäisvaatimusta ei ole enää ollut.