| Sonja Kalatie

Onko tilinpäätös toiminimelle pakollinen?

Onko tilinpäätös toiminimelle pakollinen?

Kalenterivuoden loppusuora tarkoittaa useimmille yrityksille tilikauden päättymistä ja tilinpäätökseen valmistautumista. Toiminimen tilinpäätöksen merkitys ja tarpeellisuus voi kuitenkin aiheuttaa yrittäjille hämmennystä ja tuntua epäselvältä. Tässä artikkelissa esittelemme, milloin toiminimen tilinpäätös on pakollinen ja miksi se on suositeltavaa tehdä.

Mikä on tilinpäätös?

Yritystoiminnan tulos sekä varallisuusasema selvitetään yleensä 12 kuukauden välein, tilikausittain. Tilinpäätös on virallinen yhteenveto yrityksen päättyneestä tilikaudesta, ja mikro- ja pienyrityksellä se sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä niiden liitetiedot. Tilinpäätöksen perusteella maksetaan verot ja jaetaan voitto yrityksen omistajille tai todetaan tappiot. Lisäksi tilinpäätöksestä selviää yrityksen varallisuus eli omaisuus, omat varat ja otetut lainat.

Tilinpäätöksen tarkoitus on

  • kuvata yrityksen liiketoiminnan tulosta tilikauden aikana
  • kertoa yrityksen varallisuusasemasta eli taloudellisesta tilanteesta tilinpäätöspäivänä.

Tase on raportti, joka kertoo yrityksen taloudellisen tilan tilikauden viimeisenä päivänä eli tilinpäätöspäivänä. Taseessa esitetään yrityksen varallisuus, velat ja oma pääoma. Taseessa on aina kaksi puolta, joita kutsutaan nimillä vastaavaa ja vastattavaa. Vastaavaa-termi kertoo yrityksen varallisuuden ja vastattavaa-termi sen, millä tämä varallisuus on rahoitettu. Molempien puoliskojen summien tulisi olla samansuuruiset. 

Tuloslaskelmassa esitetään yrityksen tulot ja menot tilikauden tai muun ajanjakson aikana. Tuloslaskelman avulla saa selville, onko yritys tehnyt voittoa vai tappiota. 

Liitetiedoissa annetaan tasetta ja tuloslaskelmaa täydentäviä tietoja, jotta tilinpäätöksen lukija saa oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Voit tutustua käsitteisiin ja lukea lisää toiminimen kirjanpidosta pienyrittäjän oppaastamme!

Milloin tilinpäätös on toiminimelle pakollinen?

Vuonna 2016 voimaan tullut uusi kirjanpitolaki toi helpotuksia päätoimisia ja sivutoimisia yrittäjiä koskeviin tilinpäätösvaatimuksiin. Siinä missä osakeyhtiölle tilinpäätös on pakollinen, ei kaikilta toiminimiyrittäjiltä ole vaadittu enää kirjanpitolain uudistuttua tilinpäätöksen tekemistä. Toiminimen on pakko tehdä tilinpäätös vain tapauksissa, joissa kahtena peräkkäisenä tilikautena toteutuu kaksi seuraavista asioista:

  • taseen loppusumma on 350 000 euroa tai enemmän
  • liikevaihto tilikauden aikana on 700 000 euroa tai enemmän
  • tilikauden aikana yrittäjän palveluksessa on keskimäärin 10 henkilöä tai enemmän.

Nämä ehdot täyttyvät todellisuudessa hyvin harvalla toiminimiyrittäjällä, joten toiminimelle tilinpäätös ei yleensä ole pakollinen. Toiminimiyrittäjän on kuitenkin laadittava tilinpäätös myös siinä tapauksessa, jos tilikausi on jokin muu kuin kalenterivuosi.

Tilinpäätös kannattaa tehdä heti, sillä sen teettäminen jälkikäteen on paljon työläämpää verrattuna tilanteeseen, jossa tilinpäätös tehdään heti tilikauden päätyttyä. Lisääntyvä työmäärä näkyy myös luonnollisesti tilinpäätöksen hinnassa.

Miksi toiminimen kannattaa laatia tilinpäätös?

Vaikka toiminimiyrittäjälle tilinpäätöksen tekeminen ei ole pakollista, on se silti hyvin suositeltavaa. Tässä muutamia syitä, miksi toiminimen tilinpäätös kannattaa laatia:

  • Veroilmoitus on lakisääteinen, joten se on edelleen tehtävä, ja sitä varten yrityksen liiketoiminnan luvut on selvitettävä samalla tasolla kuin tilinpäätöstä varten. Tilinpäätöksen tekemättä jättäminen ei siis juuri vähennä työtaakkaa.
  • Tilinpäätöstä käytetään myös ennakkoverojen riittävyyden laskemiseen.
  • Tilinpäätöksen olemassaolo voi tulla tarpeeseen liiketoimintasi rahoitusta, sopimus- ja lupa-asioita tai luotonantoa koskevissa asioissa.
  • Monesti yrittäjät voivat tarvita tilinpäätöstietoja myös henkilökohtaisissa tarkoituksissa. Näin voi käydä, jos esimerkiksi haet asuntolainaa tai luottokorttirajan korotusta.

Toiminimen tilinpäätöksen hinta

Tilinpäätöksen tekeminen vaatii osaamista ja tilinpäätössäännöstöjen tuntemusta sen lisäksi, että se vie paljon aikaa. Tästä syystä varsin monet pienyrittäjät ulkoistavat tilinpäätöksen tekemisen ammattilaiselle, vaikka he hoitaisivatkin itse kirjanpidon muutoin. Ulkoistamalla toiminimen kirjanpidon voit säästää aikaa, kun työtunnit eivät mene kirjanpidon laatimiseen. Mikään ei kuitenkaan estä yrittäjää tekemästä myös tilinpäätöstä itse, mutta se vaatii jo erittäin hyvää kirjanpidon ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemusta. 

Usein toiminimen tilinpäätös ja veroilmoitus laskutetaan asiakkaalta erillisenä lisämaksuna, ja sen hinta voi olla kiinteä tai tuntihintainen. Toiminimen tilinpäätöksen hinta on usein muutamia satoja euroja. Hinta voi olla pienempikin, mikäli yrityksen toiminta on hyvin pientä tai sivutoimista. Varmistuaksesi sinulle sopivasta hinnasta kannattaa vertailla kirjanpitopalveluita.

Ulkoistamalla toiminimen kirjanpidon säästät aikaa ja rahaa

Ulkoistamalla kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemisen ammattilaiselle varmistut siitä, että kaikki tulee tehtyä oikein ja laillisesti. Yrittäjänä sinun on kannattavaa vertailla kirjanpitopalveluita, jotta löydät sinulle sopivan palvelun. On tärkeää olla tietoinen siitä, mistä kirjanpidon hinta muodostuu, jotta vältyt ikäviltä yllätyslaskuilta. Lue lisää toiminimen kirjanpidon ulkoistamisesta ja siitä, miksi ulkoistaminen kannattaa.

ilona.works auttaa sinua löytämään sopivimman kirjanpidon palvelupaketin kokoamalla palveluntarjoajat yhteen paikkaan. Vertaa sivuillamme toiminimelle räätälöityjä kirjanpitopalveluita ja hanki sinulle sopivimmat palvelut suoraan verkkokaupasta!

VERTAA KIRJANPITOPALVELUT