| Outi Ylönen

Yrittäjä – Verkkolaskulaki muuttuu 1.4.2020!

Yrittäjä –  Verkkolaskulaki muuttuu 1.4.2020!

Kun muutos astuu voimaan 1.4, on elinkeinonharjoittajilla oikeus pyytää toiselta yritykseltä laskua sähköisessä muodossa (verkkolaskuna). EU haluaa yhtenäistää laskutuskäytäntöjä Euroopassa ja näin ollen lisätä sähköisen laskutuksen käyttöä. Kokosimme muutaman usein kysytyn kysymyksen verkkolaskulaista ja vastasimme niihin:

Ketä uusi verkkolaskulaki koskee?

Verkkolaskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Muutos ei vaikuta pien- ja yksinyrittäjiin, joiden yrityksien liikevaihto on alle 10 000 euroa vuodessa tai jotka tekevät pelkästään B2C-kaupankäyntiä. Laki edellyttää yrityksiä käyttämään uusimpia standardoituja verkkolaskuformaatteja.

Minkälainen verkkolaskun tulee olla?

Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on tehty ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja joka noudattaa EU:n sähköisen laskutuksen standardeja. Suomalaisten päivitetyt verkkolaskustandardit (TEAPPSXML 3.0,  Finvoice 3.0) ja kansainväliset verkkolaskuformaatit (UBL, CII) ovat hyväksyttyjä laskumuotoja.

Onko PDF-tiedosto sähköinen lasku?

Ei, PDF-tiedosto ei ole sähköinen lasku. Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskutusohjelmalla tehtyä laskua, jonka kone lukee läpi. Sähköpostitse lähetetyt e-laskut eivät ole lain mukaisia sähköisiä laskuja.

Lyhyesti – Miten verkkolaskulaki vaikuttaa yrityksiin?

  • Yrityksellä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa (verkkolaskuna).
  • Yrityksellä on oikeus jättää laskut maksamatta, jos toimittajayritys ei lähetä laskua sähköisessä muodossa (verkkolaskuna).
  • Suuret yritykset tulevat vaatimaan kaikilta toimittajiltaan verkkolaskuja uusimmissa verkkolaskuformaateissa.
  • 1.4.2020 alkaen Suomen valtio vastaanottaa vain verkkolaskuja.
  • Jos yritys ei pysty toimittamaan verkkolaskuja asiakkailleen, voi myyntisaatavien kotiuttaminen hankaloitua tai viivästyä.
  • Yrityksen tulee päivittää omat ohjelmistonsa ja toiminnanohjauksensa vastaamaan uusimpia verkkolaskuformaatteja.

Miten lähetän verkkolaskuja?


Voit lähettää niitä yritystilisi kautta, jossa on laskutusohjelma tai verkkolaskuominaisuus. Myös erillinen laskutusohjelma sopii tähän käyttöön. ilona.works – Yrittäjien verkkokaupan kautta vertaat ja hankit kätevästi verkkolaskustandardien mukaiset laskutusohjelmat sekä yritystilit.

Vertaa yritystilit

Vertaa laskutusohjelmat