| Outi Ylönen

Perustan yritystä, mikä yritysmuoto sopii minulle?

Perustan yritystä, mikä yritysmuoto sopii minulle?

Yrittäjäksi ryhtyessä usein arveluttaa, minkä yritysmuodon valitsen  ja mitä eroa muodoilla on. Yhtiömuodon ymmärtäminen on tärkeää ennen yritystoiminnan aloittamista. Oikein perustein tehty valinta on tärkeä, koska yritysmuodolla on vaikutusta niin verotukseen, yrityksen kasvumahdollisuuksiin kuin myös siihen, kuinka paljon aikaa joudut käyttämään hallinnollisiin töihin. Tässä artikkelissa esittelemme sinulle yleisimmät yritysmuodot sekä niiden erot.

Miten valitsen oikean yritysmuodon yritykselleni?

Yhtiömuotoja on käytännössä neljä, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja toiminimi. Kaikki nämä vaihtoehdot eroavat toisistaan enemmän tai vähemmän verotuksellisesti, raportointi-, ilmoitus- ja pääoman vaatimuksiltaan, sekä vastuiden osalta.

Kun teet valintaa omaan liiketoimintaasi parhaiten sopivimmasta yhtiömuodosta, valintaan vaikuttavat muun muassa

  • yrityksesi toimiala,
  • liiketoiminnan laajuus,
  • mahdolliset kasvusuunnitelmat,
  • perustajien lukumäärä sekä
  • oma ajankäyttösi.

Toiminimi, eli yksityinen elinkeinonharjoittaja

Toiminimiyrittäjällä tarkoitetaan useimmiten yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Elinkeinonharjoittajat jakautuvat verottajan silmissä ammatinharjoittajiin ja liikkeenharjoittajiin. 

Ammatinharjoittaja tarkoittaa henkilöä, joka pyörittää toimintaansa pääasiassa perustuen omaan ammattitaitoonsa, eikä sido siihen suuria määriä pääomaa. Esimerkiksi monet graafikot, psykologit tai konsultit kuuluvat usein tähän ryhmään, koska heillä ei ole suuria varastoja hallinnoitavana. Ammatinharjoittajan etuna on, että hän voi tehdä tiettyyn tulorajaan asti yksinkertaista kirjanpitoa, joka on kevyempää.

Liikkeenharjoittajia ovat tahot, joiden toiminnassa on kiinni enemmän pääomaa esimerkiksi varastoissa tai kiinteistöissä. Heidän tulee tehdä kahdenkertaista kirjanpitoa, joka on monisyisempää kuin yhdenkertainen kirjanpito. Esimerkiksi konsultti joka perustaa toimiston omistamaansa kiinteistöön, hän voisi olla liikkeenharjoittaja.

Toiminimi on sinulle usein osakeyhtiötä parempi yritysmuoto, jos

  • liiketoimintasi perustuu pääosin omaan työpanokseesi,
  • toiminnassa pyörivät rahasummat ovat kohtalaisen pieniä,
  • alkuinvestointeihin ei tarvitse panostaa valtavia euromääriä,
  • etkä aio laajentaa toimintaasi tulevaisuudessa.

Avoin yhtiö

Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yrittäjää, jotka yhdessä harjoittavat liiketoimintaa, yhteisen edun hyväksi. Avoin yhtiö on yhtiö, jossa kaikki vastaavat yrityksen veloista ja velvoitteista henkilökohtaisesti sekä muiden yhtiömiesten puolesta. Jos kahden henkilön avoimessa yhtiössä toinen ottaa velan yritykselle, myös toinen vastaa siitä varallisuudellaan. Vastuu kohdistuu henkilökohtaiseen varallisuuteen, kuten esimerkiksi säästöihin ja asunto-omistukseen. Laajat vapaudet myös vaativat yhtiömiehiltä todella suurta keskinäistä luottamusta.

Hyötynä avoimessa yhtiössä hyötynä on erittäin suuri sopimusvapaus yhtiötä perustettaessa ja sen toiminnassa ylipäätään. Perustaminen ja hallinto on myös kevyempää osakeyhtiöön verrattuna.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiötä voi ajatella avoimen yhtiön ja osakeyhtiön yhdistelmänä. Se sopii pieneen ja keskisuureen liiketoimintaan. Komandiittiyhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies, joka vastaa toiminnasta henkilökohtaisella varallisuudellaan. Lisäksi yhtiössä on vähintään yksi äänetön yhtiömies, joka vastaa toiminnasta sijoittamallaan pääomalla. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole vaikutusvaltaa yrityksessä, mikäli sitä ei ole erikseen yhtiösopimuksessa määritelty. 

Kommandiittiyhtiön etu on siinä, että vastuunalaiset yhtiömiehet pystyvät osallistumaan toimintaan työn kautta, ja äänettömät yhtiömiehet voivat rahoittaa toimintaa eli kommandiittiyhtiöllä on paremmat edellytykset hakea ns. ulkopuolista rahoitusta kuin avoimella yhtiöllä.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiötä perustettaessa osakkaat eli yrittäjät sijoittavat yritykseen alkupääoman. Yrittäjät ovat vastuussa osakeyhtiön toiminnasta sijoittamansa rahamäärän verran, eikä vastuu ylety yrittäjän henkilökohtaisiin varoihin kuten yksityisyrittäjällä.  Sijoituksen vähimmäismäärä oli 2500euroa heinäkuuhun 2019 asti, jonka jälkeen pääoman vaatimus poistuu.

Osakeyhtiö-muotoa käytetään niin pienissä yhdenmiehen yrityksissä, kuin suurissa kansainvälisissä yrityksissä. Osakeyhtiön etuna on se, että se voi kasvaa loputtomiin ilman, että sen hallinnolliset rajat tulevat vastaan. Osakeyhtiön tärkeimmät erot ja hyödyt liittyvät, vastuisiin, verotukseen, voitontuottamiseen, rahoituksen keräämiseen ja investointeihin

Vertaa yritysmuodot taulukossa

Pidä ajatus vankasti tulevaisuudessa, eli mieti minkälaista liiketoimintaa haluat harjoittaa esim. vuoden, kolmen tai viiden vuoden päästä ja tee valintasi yritysmuodosta sen perusteella. Mikäli lähdet päätoimiseksi yrittäjäksi, niin valitse osakeyhtiö – Säästät päänvaivaa ja rahaa yhtiön muodonmuutoksista myöhemmin.

yritysmuodot_taulukko_vertaa_yritysmuodot_yrittäjä