| Teresa Heinämaa

Toiminimi vai kevytyrittäjä – kumpi sopii minulle?

Toiminimi vai kevytyrittäjä – kumpi sopii minulle?

Kevytyrittäjyys ja toiminimi nousevat usein esille vaihtoehtoina yritystoimintaa aloittaessa. Molemmat soveltuvat hyvin uudelle yrittäjälle, jonka toiminta alkaa suhteellisen pienimuotoisena. Mikä näitä kahta vaihtoehtoa sitten erottaa ja kumpi kannattaa valita? 

Yhtä selkeää vastausta tähän ei ole, vaan se riippuu aina tilanteesta. Vaikka eri vaihtoehtojen ymmärtäminen saattaa alkuun tuntua hämmentävältä, on kuitenkin hienoa, että niitä on. Jokaiselle löytyy se juuri omaan tilanteeseen sopivin vaihtoehto ja näin yrittäminen on mahdollista monille. 

Mikä on kevytyrittäjä?

Kevytyrittäjä on yrittäjä, joka laskuttaa asiakasta tehdystä työstä ilman y-tunnusta tai omaa yritystä laskutuspalvelun kautta. Lainsäädännössä kevytyrittäjä on palkansaajan ja yrittäjän välimuoto. Verotuksen näkökulmasta kevytyrittäjä on palkansaaja ja työttömyysturvan sekä eläkevakuuttamisen osalta taas yrittäjä. Kevytyrittäjyys on helppo tapa aloittaa yritystoimintaa, kun ei tarvitse itse huolehtia kirjanpidosta, laskutuksesta tai veroilmoituksista vaan laskutuspalvelu hoitaa nämä puolestasi. 

Mikä on toiminimi?

Toiminimi, eli yksityinen elinkeinonharjoittaja, tarkoittaa yhden henkilön pyörittämää yritystä. Se on varsinaisista yhtiömuodoista kevyin ja yleensä valitaan, kun toiminta on pienimuotoista. Muihin yritysmuotoihin verrattuna toiminimenkin perustaa hyvin pienellä vaivalla. Toiminimi tuo mukanaan tietyt hallinnolliset vaatimukset mitä yrittäjyyteen liittyy, mutta myös mahdollistaa sen hyödyt.

Miten toiminimi ja kevytyrittäjä eroavat?

 • Y-tunnus

Toiminimiyrittäjänä saat yritykselle y-tunnuksen, kun taas yleisesti kevytyrittäjänä tätä ei ole. Nykyään löytyy myös kevytyrittäjyyspalveluita, jotka luovat sinulle y-tunnuksen. 

 • Verotus

Kevytyrittäjä maksaa kaikista tuloistaan ansiotuloveroa. Kevytyrittäjän tulot eivät verotuksessa eroa palkkatyöstä ansaituista tuloista. Toiminimiyrittäjänäkin kaikki yrityksen tulot ovat yrittäjän henkilökohtaista tuloa ja verotetaan ansiotuloverolla. Tämän lisäksi, toiminimi voi kuitenkin maksaa osan tuloistaan pääomatuloverolla, joka on kiinteä 30%. Tämän osuus koko verotuksessa voi olla 0-20%, jonka voi itse päättää. Toiminimi myös maksaa veronsa pääasiassa ennakkoon. 

 • Verovähennykset

Yrittäjän tuloihin liittyvät verovähennykset, joilla tarkoitetaan kuluja, jotka saa tuloksesta vähentää. Tämä siis samalla pienentää maksettavien verojen määrää. Toiminimiyrittäjä pystyy vähentämään kaikki yrittämisen kulut tuloistaan. Myös kevytyrittäjä saa joitain kuluja vähentää, kuten laskutuspalvelun kulut, mutta toiminimellä on tähän enemmän mahdollisuuksia. Lue tarkemmin toiminimen vähennyskelpoisista kuluista ja kevytyrittäjän vähennyskelpoisista kuluista. Tämän lisäksi toiminimi saa 5% yrittäjävähennyksen tuloksestaan, joka pienentää maksettavia veroja. 

 • Arvonlisävero

Arvonlisävero on läpikulkuvero, joka sisältyy Suomessa lähes kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin. Arvonlisäverovelvollisuudessa toiminimellä ja kevytyrittäjällä on yksi erottava tekijä. Toiminimellä olet oikeutettu alv-velvollisuuden alarajahuojennukseen, joka on 15 000 euroa vuodessa (vuonna 2021). Tämä tarkoittaa, että jos liikevaihtosi ei tätä summaa ylitä, ei sinun tarvitse arvonlisäveroa maksaa. Koska kevytyrittäjä toimii laskutuspalveluyrityksen kautta, ylittää laskutuspalvelun liikevaihto tämän alarajan ja näin ollen kevytyrittäjäkin joutuu tilittämään arvonlisäveroa. Laskutuspalvelu hoitaa tämän kevytyrittäjän puolesta. 

 • Aloituskulut

Toiminimen perustamisilmoitus maksaa 60-115 euroa riippuen tekeekö sen sähköisesti vai paperisesti. Kevytyrittäjänä aloittamiseen ei kuulu aloituskustannuksia. Sen sijaan, maksat laskutuspalvelulle käytön mukaan eli asiakkaiden laskuttamisen yhteydessä. Näiden lisäksi toiminimellä on yleensä muitakin välttämättömiä kuluja aluksi, kuten kirjanpitäjän hankkiminen ja vakuutukset. Nämä keyvytyrittämisen laskutuspalvelut yleensä hoitavat puolestasi. 

 • Aloittamisen helppous

Yrityksen perustamisen jarruna voi olla haluttomuus hoitaa käytännön asioita, joita yritystoiminnan aloittamiseen liittyy. Kevytyrittäjyys on nopea ja huoleton tapa aloittaa toiminta, kun laskutuspalvelu hoitaa tärkeimmät asiat puolestasi. Nykyään on kuitenkin hyviä palveluja myös toiminimen perustamiseen, eli tämän huolen ei kannata antaa olla esteenä yrityksen perustamiselle. ilona.worksin kautta perustat yrityksen helposti ja saat apua koko prosessin ajan. Tämän jälkeen voit myös suoraan hankkia tarvimasi palvelut, kuten vakuutukset, yrittäjien verkkokaupasta. 

 • Starttiraha

Kevytyrittäjä ei voi hakea starttirahaa, mutta toiminimelle tämä on mahdollista. Tutustu starttirahan hakemiseen tarkemmin.

 • Työntekijöiden palkkaus

Toiminimiyrittäjä voi palkata työntekijöitä, mutta kevytyrittäjänä tämä ei ole mahdollista. Osalla laskutuspalveluista on kuitenkin mahdollista tehdä töitä toisen kevytyrittäjän kanssa.

Mitkä asiat vaikuttavat valintaan?

 • Toiminnan laajuus

Keskeisin asia, joka vaikuttaa siihen, onko toiminimi vai kevytyrittäjä järkevämpi ratkaisu, on harjoitetun toiminnan laajuus. Yleistäen voi sanoa, että kevytyrittäjyys kannattaa, kun toiminta on pientä tai osa-aikaista. Kun tulot kasvavat, tulee yritystoiminnan pyörittäminen laskutuspalvelun kautta kalliimmaksi, kuin jos olisi oma yritys. Toisaalta toiminimen mukana tulee tietyt byrokratiat, kuten kirjanpito, jotka täytyy hoitaa, vaikka toimintaa olisi harvakseltaan. Mitään tarkkaa tulorajaa sille kumpi kannattaa ei kuitenkaan ole, vaan valinnassa täytyy ottaa myös muita asioita huomioon.

 • Toimiala

Tietyillä toimialoilla kevytyrittäjyys ei ole vaihtoehto. Jos toiminta on luvanvaraista, ei sitä voi harjoittaa laskutuspalvelun kautta. Toiminimi sen sijaan soveltuu kaikille toimialoille. 

 • Kulujen määrä

Kannattaa huomioida, että jos yritystoiminnan aloitus vaatii isompia investointeja aluksi, vain toiminimiyrittäjänä pääset vähentämään nämä kuluina tuloistasi. Kevytyrittäjä ei pysty suuria pitkäaikaisia hankintoja vähentämään. Toisaalta, jos yritystoimintasi aloittaminen ei vaadi mitään merkittäviä hankintoja, ei tällä ole niin merkitystä.

Valinnan tekeminen

Kaiken kaikkiaan kevytyrittäjyys sopii parhaiten henkilölle, joka haluaa keinon laskuttaa yksittäisistä töistä ja tehtävistä. Toiminimen perustaminen taas on järkevää, jos toimintaan liittyy säännöllisesti paljon hankintoja. Tällöin pääsee myös hyötymään pienyrittäjille suunnatuista veroetuuksista, joiden ansiosta yrittäjälle jää enemmän rahaa käteen tekemästään työstä.

On myös hyvä muistaa, ettei päätöksen myöskään tarvitse olla pysyvä. Voit aloittaa kevytyrittäjänä ja toimintasi kasvaessa perustaa toiminimen milloin vain. 

VERTAA KEVYTYRITTÄMISEN PALVELUT

PERUSTA TOIMINIMI

Artikkeli päivitetty 3.5.2021