| Henna Kankainen

Työnantajan muistilista

Työnantajan muistilista

Työnantajan velvollisuudet

 • Selvitä, mitä yleissitovaa työehtosopimusta yrityksesi tulee noudattaa ja tutustu alasi työehtosopimukseen. Työehtosopimus vaikuttaa esimerkiksi palkkoihin, työaikoihin ja työsopimuksiin. 
 • Työnantajana sinun kannattaa tutustua myös työnantajuuteen liittyviin lakeihin, kuten työsopimuslakiin, työaikalakiin, vuosilomalakiin, työturvallisuuslakiin sekä työterveyshuoltolakiin. 
 • Tee työntekijän kanssa kirjallinen työsopimus. 
 • Ilmoittaudu työnantajarekisteriin, jos maksat palkkaa vähintään kahdelle vakituiselle tai vähintään kuudelle tilapäiselle työntekijälle. Työnantajarekisteriin voi liittyä yrityksen perustamisilmoituksen yhteydessä tai OmaVero-palvelussa.
 • Järjestä työntekijöille työterveyshuolto. Työntekijöille tulee järjestää ehkäisevä työterveyshuolto, vaikka yrityksellä olisi vain yksi työntekijä. Tee työterveyshuoltosopimus terveyskeskuksen tai lääkäriaseman kanssa. Voit hakea Kelasta korvausta työterveyshuollon kustannuksista kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Palkan maksu

 • Kun maksat palkkoja, vähennä työntekijöiden palkoista ennakonpidätys verokortin mukaan ja maksa ennakonpidätys Verohallinnolle. Tee palkasta myös muut tarvittavat pidätykset eli työntekijän osuus työeläkemaksusta sekä työttömyysvakuutusmaksusta ja maksa ne eteenpäin. 
 • Muista toimittaa työntekijälle palkkalaskelma palkan maksun yhteydessä.  
 • Työnantajana sinun tulee maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu ja lisäksi maksat myös työttömyysvakuutusmaksuja, jos maksat kalenterivuoden aikana yhteensä yli 1 500 euroa palkkoja (2024). Nämä työnantajasuoritukset lasketaan yrityksesi maksamien palkkojen mukaan. 
 • Maksetuista palkoista tulee tehdä palkkatietoilmoitus tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa palkanmaksusta. Palkkatietoilmoitus on tehtävä, vaikka et kuuluisikaan työnantajarekisteriin. Ilmoita tulorekisteriin myös sairasvakuutusmaksut työnantajan erillisilmoituksella. 

Lakisääteiset vakuutukset

 • Työnantajana sinun tulee hankkia työntekijöillesi lakisääteiset vakuutukset sekä huolehtia niiden maksusta ja tarvittavista ilmoituksista. 
 • Työnantajana huolehdit työntekijöiden eläketurvasta ja sinun tulee hankkia heille työntekijän eläkevakuutus eli TyEL-vakuutus. Työntekijä tulee vakuuttaa, jos hän saa palkkaa kalenterikuukauden aikana vähintään 68,57 euroa (vuonna 2024). TyEL-vakuuttaminen alkaa siitä seuraavan kuukauden alusta, kun työntekijä on täyttänyt 17 vuotta ja loppuu sen kuun lopussa, kun työntekijä täyttää 68–70 vuotta syntymävuodesta riippuen. 
 • Jos yritykselläsi on jatkuvasti työntekijöitä, sinun tulee tehdä vakuutussopimus valitsemasi työeläkeyhtiön kanssa. Ilmoita työntekijöille eläkeyhtiö, johon työeläketurva on järjestetty. Tilapäisenä työnantajana et tarvitse erillistä vakuutussopimusta työeläkeyhtiön kanssa. 
 • Työnantaja ja työntekijä maksavat kumpikin osan työeläkemaksusta. Työnantajana perit työntekijän osuuden hänen palkastaan ja tilität koko maksun työeläkelaitokselle. 
 • Jos maksat kalenterivuodelta palkkoja yli 1 500 euroa (2024), sinun tulee ottaa työntekijöillesi työtapaturma- ja ammattitautivakuutus valitsemastasi vahinkovakuutusyhtiöstä. Jos et ole varma, ylittyykö vakuuttamisvelvollisuuden raja, kannattaa harkita vakuutuksen ottamista. 
 • Yleensä olet työnantajana velvollinen ottamaan työntekijöillesi myös henkivakuutuksen. Tarkista, edellyttääkö toimialasi työehtosopimus työntekijäin ryhmähenkivakuutusta. 

Yrittäjyyden asiantuntija apunasi

ilona.worksin kautta vertaat ja hankit työntekijöillesi TyEL-vakuutuksen. TyEL-vakuutusten hinnoissa on eroja, joten niitä kannattaa vertailla. Asiantuntijamme auttavat sinua vertaamaan hintoja ja valitsemaan sinulle parhaimman vaihtoehdon. Autamme sinua kaikessa yrittämiseen liittyvässä, aina yrityksen perustamisesta palveluiden hankintaan. Kysyminen ei maksa mitään, palvelu on yrittäjälle aina ilmainen!

Vertaa ja hanki TyEL-vakuutus!

Kysy yrittäjyyden asiantuntijalta!

Sisältö tarkistettu ja päivitetty 15.1.2024