| Sonja Kalatie

Kannattaako toiminimen kirjanpito tehdä itse vai ulkoistaa?

Kannattaako toiminimen kirjanpito tehdä itse vai ulkoistaa?

Toiminimen kirjanpito on mahdollista tehdä itse, mutta usein suositellaan ulkoistamaan kirjanpito. Kirjanpito saattaa aiheuttaa yrittäjille harmaita hiuksia, sillä papereita, tositteita ja kuitteja saattaa olla paljon. Tässä artikkelissa esittelemme, mitä kannattaa ottaa huomioon valintaa tehdessä, miksi toiminimen kirjanpito kannattaa tehdä itse ja missä tilanteessa se kannattaa ulkoistaa.

Toiminimen kirjanpidon tarkoitus

Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia yritysmuodosta riippumatta, ja aloittelevan yrittäjän kannattaakin perehtyä kirjanpidon perusteisiin huolimatta siitä, tekeekö kirjanpidon itse vai ulkoistaako sen. Kirjanpidon tarkoituksena on tuottaa tietoa yrityksen taloudesta ja tilasta sen ulkoisille sidosryhmille, mutta lisäksi sen tärkein tehtävä on tuottaa tietoa yritykselle itselleen.

Kirjanpidon avulla pysytään perillä esimerkiksi yrityksen liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksestä sekä voidaan tehdä yrityksen toimintaan liittyviä laskelmia ja suunnitelmia. Kirjanpitoa tarvitaan myös yrityksen verotusasioiden laskemisessa, sillä esimerkiksi arvonlisäveroa maksetaan liiketoiminnan myyntitulojen perusteella.

Kirjanpidon kirjausten perusteella tilikaudelta laaditaan tilinpäätös. Tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä laskelma, joka kertoo toiminnan tuloksen ja yrityksen varallisuusaseman. Pienyrityksillä tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä niiden tiedot. Toiminimiyrittäjiltä ei kuitenkaan aina vaadita tilinpäätöksen tekemistä, mutta sen laatiminen on suositeltavaa. Tilinpäätöksen tekeminen vaatii erityisen hyvää ymmärrystä kirjanpidosta, joten suosittelemme myös tilinpäätöksen ulkoistamista ammattilaiselle.

Kirjanpito voidaan tehdä yhdenkertaisena tai kahdenkertaisena, mutta lähtökohtaisesti kaikkien kirjanpitovelvollisten on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Pienet toiminimiyrittäjät voivat kuitenkin halutessaan tehdä yhdenkertaista kirjanpitoa tiettyjen ehtojen täyttyessä. Yhdenkertaista kirjanpitoa voi tehdä itse, mutta emme suosittele sitä yrittäjille, joilla tulee paljon tositteita. Kahdenkertainen kirjanpito on yhdenkertaista kirjanpitoa työläämpää ja monimutkaisempaa, ja siksi suosittelemme kirjanpidon ulkoistamista osaavalle kirjanpitäjälle tai tilitoimistolle. Voit lukea lisää toiminimen kirjanpidosta pienyrittäjän oppaastamme! 

Mitä kannattaa ottaa huomioon valintaa tehdessä?

Kirjanpidon järjestäminen riippuu omista motiiveistasi ja lähtökohdistasi. Pienellä toiminimellä yhdenkertaisen kirjanpidon laatiminen ei ole monimutkaista, etenkään, mikäli liiketoimintasi on pienimuotoista ja tositteita kertyy vain muutamia kuukaudessa. Kirjanpidon itse laatimiseen päätyvätkin usein yrittäjät, joilla on jo aiempaa kokemusta kirjanpidon lukuisista koukeroista.

Voit kuitenkin hyötyä kirjanpidon ulkoistamisesta niin rahallisesti kuin ajallisestikin, sillä yrittäjänä sinun on usein kannattavaa käyttää kirjanpitoon käytetty aika ennemmin omaan ydintoimintaasi. Monet yrittäjät haluavat opetella kirjanpitoa tekemällä sitä itse, mutta mikäli kirjanpito ei ole sinulle lainkaan tuttua, emme suosittele sen tekemistä ilman apuvoimia. Vaikka kirjanpito voi olla yksinkertaisimmillaan helppoa tulojen ja menojen yhteenlaskemista, kirjanpitoon liittyy paljon erilaisia verotuksellisia ja lainsäädännöllisiä asioita, joista on syytä olla perillä.

Miksi tehdä toiminimen kirjanpito itse?

Vaikka usein on kannattavampaa ulkoistaa kirjanpito, on myös tilanteita, jolloin yrityksen kirjan­pidon voi tehdä itse. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi se, että teet työtäsi sivutoimisesti ja tiedät, että tililläsi on vähän liikennettä. Kirjanpito voi olla kannattavaa tehdä itse myös siinä tapauksessa, että olet päätoiminen yrittäjä, mutta kirjanpidon tositteet toistuvat kuukaudesta toiseen aina saman­kaltaisina.

Lisäksi oma motivaatiosi ratkaisee: mikäli haluat opetella, miten kirjanpito tehdään, ei mikään estä sinua tekemästä yrityksesi kirjanpitoa itse. Mikäli koet, että sinulla on motivaatiota ja valmiuksia tehdä kirjanpito itse, se voi olla järkevää.

Jos päädyt tekemään kirjanpidon itse, voit oppia monia uusia taitoja. Kuitenkaan emme suosittele sen tekemistä ilman apua, sillä kirjanpitoon liittyy monia koukeroita ja velvollisuuksia. Kiinnostusta kirjan­pidon itse tekemiselle täytyy myös olla, sillä asenne ratkaisee. Kirjanpidon on mentävä pykälien mukaan, joten kannattaa pohtia, oletko kiinnostunut seuraavista asioista:

  • prosenttilaskuista
  • verovelvollisuuksista
  • ALV-kirjauksista
  • erilaisista määräpäivistä ja lakisääteisistä ilmoituksista
  • poistojen laskemisesta
  • pienhankintojen maksimimääristä ja verovähennysprosenteista
  • ohjelmistojen ja menetelmien opettelusta
  • laeista, määräyksistä ja velvollisuuksista sekä muista vastuista.

Jos olet perehtynyt kirjan­pidon tekemiseen, sinulta löytyy kiinnostusta ja aikaa ja kirjanpitosi on yksinkertaista, voi olla kan­nattavaa tehdä toiminimen kirjanpito itse. Kuitenkin usein on järkevää hankkia kirjanpitäjä tai tili­toimisto, joka laskuttaa tuntiperusteisesti tai hyvin edullisesti per tapahtuma.

Toiminimen kirjanpidon ulkoistaminen kannattaa

Kirjanpito ulkoistetaan yleensä kahdesta syystä: ajan ja rahan säästämiseksi sekä kirjanpidon oikeel­lisuudesta varmistumiseksi.

Ajan ja rahan säästäminen

Monet uudet yrittäjät haluavat säästää ja ajattelevatkin tekevänsä itse kaiken toiminimen kirjanpitoon liittyvän. Oike­asti tämä vain vie aikaa yrityksen ydintoiminnoilta ja tulee siten usein kalliimmaksi kuin ammat­tilaisen käyttäminen. Todellisuudessa siis et tule säästäneeksi rahaa, sillä olisit voinut käyttää kirjan­pitoon käyttämäsi saman ajan, energian ja työtehokkuuden itse työhön.

Uutena yrittäjänä saatat ajatella, ettei alussa ole niin paljoa asiakkaita ja että tulotkin ovat vielä pienet. Tällöin helposti tulee ajatelleeksi, että on kannattavaa säästää rahaa ja aikaa tekemällä toiminimen kirjanpito itse. Todellisuudessa etenkin alussa kannattaisi keskittyä tuotteiden markkinointiin ja kehit­tämiseen, eikä tuhlata aikaa paperihommiin. Kirjanpitoon menevät tunnit voisikin käyttää siis omaan työhön, jolloin siitä saa rahaa. Huomioon kannattaa ottaa myös se, että työt saattavatkin li­sääntyä, eikä tällöin aika välttämättä enää riitä kirjanpidon tekemiseen. Viimeistään silloin kannattaa ulkoistaa toiminimen kirjanpito.

Kirjanpidon oikeellisuus

Kirjanpidon laatiminen itse voi olla myös stressaavaa, sillä kirjanpidon tulee olla aina oikein tehty ja virheistä voi seurata sanktioita. Kirjanpitolaissa on monia vaatimuksia, joiden mukaan kirjanpidon on mentävä, ja esimerkiksi väärin tehdyt kirjaukset ja erilaisten ilmoitus­velvollisuuksien unohtaminen voivat myöhemmin koitua yrityksellesi kalliiksi. 

Mikäli toiminimen kirjanpito ei ole sinulle ollenkaan tuttua, ei siihen kannata täysin tyhjistä lähteä. Kirjanpitoon liittyy monia koukeroita, joiden selvittämiseen menee aikaa. Tällaisia koukeroita ovat edelläkin mainitut verovelvollisuudet, lait, määräykset ja vuosittaiset aikarajat papereille, veroille ja maksuille. Sen sijaan, että tuhlaisit itse aikaasi näiden asioiden selvittämiseen, on usein mielekkääm­pää kysyä suoraan kirjanpitäjältä! Tällöin tulet säästäneeksi rahaa sekä varmistut siitä, että kirjanpito tulee tehdyksi oikein.

Kirjanpidon ulkoistaminen säästää aikaasi

Pienellä toiminimellä yhdenkertaisen kirjanpidon laatiminen ei ole monimutkaista, mutta kirjanpidon ulkoistamisesta voi hyötyä niin rahallisesti kuin ajallisestikin. Mikäli sinulla on aikaisempaa koke­musta kirjanpidon lukuisista koukeroista, aikaa ja motivaatiota, mikään ei estä sinua laatimasta yri­tyksesi kirjanpitoa itse. Yrittäjänä sinun on usein kuitenkin kannattavaa käyttää kirjanpitoon menevä aika ennemmin omaan ydintoimintaasi. Kun päätät ulkoistaa toiminimen kirjanpidon, voit lukea vinkit,  mi­ten valita tilitoimisto yritykselle.

Vertaa kirjanpitopalveluita

ilona.works auttaa sopivimman kirjanpitopalvelun löytämistä kokoamalla palveluntarjoajat yhteen paikkaan. Laskurillamme voit verrata palveluiden ominaisuuksia, hintoja ja hankkia sinulle sopivim­man palvelun kätevästi suoraan verkkokaupasta!

 

Vertaile kirjanpitopalvelut!